• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
alberta 2019 11
  • ۱۳۹۸-۰۷-۰۵

آپدیت سهمیه برنامه استانی آلبرتا، تا تاریخ 2 مهر 98

تعداد کل سهمیه در سال 2019: 6000 پرونده، تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون: 4378، تعداد پرونده های در حال بررسی: 1650، تعداد حدودی باقی مانده دعوتنامه در...


alberta 2019 10
  • ۱۳۹۸-۰۶-۲۲

آپدیت سهمیه برنامه استانی آلبرتا، تا تاریخ 19 شهریور 98

تعداد کل سهمیه در سال 2019: 6000 پرونده
تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون: 4115
تعداد پرونده های در حال بررسی: 1640
تعداد حدودی باقی مانده دعوتنامه در سال 2019: 245...


alberta 2019 9
  • ۱۳۹۸-۰۶-۰۶

آپدیت سهمیه برنامه استانی آلبرتا، تاریخ 5 شهریور 98

تاریخ آپدیت سهمیه ها تا: 27 آگوست 2019
 تعداد کل سهمیه در سال 2019: 6000 پرونده
 تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون: 3868
 تعداد پرونده های در حال بررسی: 1640


alberta 2019 8
  • ۱۳۹۸-۰۵-۱۱

آپدیت سهمیه برنامه استانی آلبرتا، تاریخ آپدیت تا 30 جولای 2019

تاریخ آپدیت سهمیه ها تا: 30 جولای 2019، تعداد کل سهمیه در سال 2019: 6000 پرونده، تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون 3385 تعداد پرونده های...


alberta 2019 7
  • ۱۳۹۸-۰۴-۲۷

آپدیت سهمیه برنامه استانی آلبرتا، تاریخ آپدیت سهمیه ها تا: ۲۵ تیر ماه

​​ تاریخ آپدیت سهمیه ها تا: 16 جولای 2019
​ ​ تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون: 3088
تعداد پرونده های در حال بررسی: 1659
تعداد حدودی باقی مانده دعوتنامه در سال 2019:...


alberta 2019 6
  • ۱۳۹۸-۰۴-۱۷

آپدیت سهمیه برنامه استانی آلبرتا، تاریخ آپدیت سهمیه ها تا: ۱۱ تیر ماه

تاریخ آپدیت سهمیه ها تا: 2 جولای 2019، تعداد کل سهمیه در سال 2019: 6000 پرونده،​ تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون...


alberta 2019 5
  • ۱۳۹۸-۰۳-۲۸

آپدیت سهمیه برنامه استانی آلبرتا در تاریخ ۲۷ خرداد

تاریخ انتشار آپدیت: ۱۷ جون ۲۰۱۹، تعداد کل سهمیه در سال ۲۰۱۹: ۶۰۰۰ پرونده، تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون: ۲۴۷۶، تعداد پرونده های در حال بررسی...


alberta 2019 4
  • ۱۳۹۸-۰۳-۱۴

آپدیت سهمیه برنامه استانی آلبرتا، تاریخ آپدیت ۱۴ خرداد

تعداد کل سهمیه در سال ۲۰۱۹: ۶۰۰۰ پرونده، تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون: ۲۲۵۱، تعداد پرونده های در حال بررسی...


alberta 2019 3
  • ۱۳۹۸-۰۳-۰۱

دراو اکسپرس انتری استانی آلبرتا، تاریخ دراو ۲۵ اردیبهشت

 تاریخ دراو: ۱۵ می ۲۰۱۹، مینیمم امتیاز دعوت شده: ۳۰۱،  تعداد دعوت نامه: ۱۹۷،  نکته مهم: استان آلبرتا فقط با شرایط خاصی اقدام به دعوت از متقاضیان داخل پول...


alberta 2019 2
  • ۱۳۹۸-۰۲-۱۹

آپدیت سهمیه و زمانبندی پرونده های استاتی آلبرتا

بر اساس آپدیت منتشر شده از سوی این اداره مهاجرت استانی، سهمیه سال ۲۰۱۹ این استان ۶۰۰۰ پرونده است که از این تعداد تاکنون ۱۷۸۳ پرونده نامینیت شده اند...
verification