• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
alberta 2019 12
  • ۱۳۹۸-۰۸-۰۱

آپدیت سهمیه برنامه استانی آلبرتا، تا تاریخ 1 آبان 98

تعداد کل سهمیه در سال 2019: 6000 پرونده
 تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون: 4862، تعداد پرونده های در حال بررسی: 1650، تعداد حدودی باقی مانده دعوتنامه...


alberta 2019 11
  • ۱۳۹۸-۰۷-۰۵

آپدیت سهمیه برنامه استانی آلبرتا، تا تاریخ 2 مهر 98

تعداد کل سهمیه در سال 2019: 6000 پرونده، تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون: 4378، تعداد پرونده های در حال بررسی: 1650، تعداد حدودی باقی مانده دعوتنامه در...


alberta 2019 10
  • ۱۳۹۸-۰۶-۲۲

آپدیت سهمیه برنامه استانی آلبرتا، تا تاریخ 19 شهریور 98

تعداد کل سهمیه در سال 2019: 6000 پرونده
تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون: 4115
تعداد پرونده های در حال بررسی: 1640
تعداد حدودی باقی مانده دعوتنامه در سال 2019: 245...


alberta 2019 9
  • ۱۳۹۸-۰۶-۰۶

آپدیت سهمیه برنامه استانی آلبرتا، تاریخ 5 شهریور 98

تاریخ آپدیت سهمیه ها تا: 27 آگوست 2019
 تعداد کل سهمیه در سال 2019: 6000 پرونده
 تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون: 3868
 تعداد پرونده های در حال بررسی: 1640


alberta 2019 8
  • ۱۳۹۸-۰۵-۱۱

آپدیت سهمیه برنامه استانی آلبرتا، تاریخ آپدیت تا 30 جولای 2019

تاریخ آپدیت سهمیه ها تا: 30 جولای 2019، تعداد کل سهمیه در سال 2019: 6000 پرونده، تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون 3385 تعداد پرونده های...


alberta 2019 7
  • ۱۳۹۸-۰۴-۲۷

آپدیت سهمیه برنامه استانی آلبرتا، تاریخ آپدیت سهمیه ها تا: ۲۵ تیر ماه

​​ تاریخ آپدیت سهمیه ها تا: 16 جولای 2019
​ ​ تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون: 3088
تعداد پرونده های در حال بررسی: 1659
تعداد حدودی باقی مانده دعوتنامه در سال 2019:...


alberta 2019 6
  • ۱۳۹۸-۰۴-۱۷

آپدیت سهمیه برنامه استانی آلبرتا، تاریخ آپدیت سهمیه ها تا: ۱۱ تیر ماه

تاریخ آپدیت سهمیه ها تا: 2 جولای 2019، تعداد کل سهمیه در سال 2019: 6000 پرونده،​ تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون...


alberta 2019 5
  • ۱۳۹۸-۰۳-۲۸

آپدیت سهمیه برنامه استانی آلبرتا در تاریخ ۲۷ خرداد

تاریخ انتشار آپدیت: ۱۷ جون ۲۰۱۹، تعداد کل سهمیه در سال ۲۰۱۹: ۶۰۰۰ پرونده، تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون: ۲۴۷۶، تعداد پرونده های در حال بررسی...


alberta 2019 4
  • ۱۳۹۸-۰۳-۱۴

آپدیت سهمیه برنامه استانی آلبرتا، تاریخ آپدیت ۱۴ خرداد

تعداد کل سهمیه در سال ۲۰۱۹: ۶۰۰۰ پرونده، تعداد نامینیشن های صادر شده تاکنون: ۲۲۵۱، تعداد پرونده های در حال بررسی...


alberta 2019 3
  • ۱۳۹۸-۰۳-۰۱

دراو اکسپرس انتری استانی آلبرتا، تاریخ دراو ۲۵ اردیبهشت

 تاریخ دراو: ۱۵ می ۲۰۱۹، مینیمم امتیاز دعوت شده: ۳۰۱،  تعداد دعوت نامه: ۱۹۷،  نکته مهم: استان آلبرتا فقط با شرایط خاصی اقدام به دعوت از متقاضیان داخل پول...
ارسال نظر
verification