• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661

فردی که شهروند یا PR )مقیم دائم( کانادا باشد شخصی را که خارج یا داخل کاناد هست را به عنوان فرزند خوانده خود قبول کند. این فرزند خوانده تحت شرایطی می تواند مستقیم شهروند کانادا شده یا اینکه ابتدا به صورت PR وارد کانادا شده و بعد از چند سال شهروند کانادا شود.

واضح هست که شخص اسپانسر که میخواهد فردی را به عنوان فرزند خوانده قبول کند باید شرایط خاصی را داشته باشد. پروسه و فرآیند این نوع اسپانسرشیپ پیچیدگی های خاص خودش را دارد که برای هر کیس ممکن است متفاوت بوده و در این یک تا دو پاراگراف نیم توان تمام زوایای آن را توضیح داد. فردی هم که به عنوان فرزند خوانده است باید شرایط مشخصی داشته باشد. همچنین کشوری مبدا اپلیکنت (شخصی که قرار است فرزند خوانده شود) در آن زندگی می کند باید فرزندخواندگی بین المللی را به رسمیت بشناسد (در حال حاضر ایران به رسمیت نمیشناسد).

ارسال نظر
verification