• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661

سوپر ویزا نوعی ویزای ویزیتوری یا توریستی کانادا است که به مدت حداکثر ۱۰ ساله صادر می شود. البته مدت اعتبار این ویزا به اعتبار پاسپورت نیز بستگی دارد که برای ایرانی ها چون اعتبار پاسپورت حداکثر ۵ ساله است اعتبار این ویزا هم به جای ۱۰ ساله حداکثر ۵ سال اعتبار خواهد داشت. بزرگترین مزیت این ویزا حضور حداکثر ۲ ساله در هر بار ورود به کانادا می باشد. در حالی که برای ویزای توریستی عادی در هر بار ورود به کانادا حداکثر ۶ ماه می توان در داخل خاک کانادا مانده و قبل از اتمام ۶ ماه باید خاک کانادا را ترک کرده و دوباره وارد کانادا شوند (در شرایط خاصی امکان تمدید از داخل کانادا وجود دارد).

این ویزا برای افرادی است که فرزند یا نوه آن ها در کانادا اقامت دائم داشته یا شهروند کانادا می باشد. فرد دعوت کننده و فرد متقاضی باید شرایط خاصی را داشته باشند که این ویزا صادر شود.

شرایط فرد دعوت کننده:

 باید اقامت دائم کانادا داشته یا شهروند کانادا باشد

 فرد دعوت کننده حتما باید فرزند یا نوه شخص متقاضی باشد

 باید تعهد دهد که از لحاظ مالی شخص متقاضی را حمایت خواهد کرد

 باید مدارک کافی برای اثبات درآمد یا دارایی خود در کانادا را ارائه دهد

شرایط شخص متقاضی:

 باید به مدت حداقل یک سال بیمه از شرکت های کانادایی خریداری کرده و حداقل ۱۰۰ هزار دلار را پوشش داده باشد

شرایط عمومی برای ورود به کانادا را داشته باشد (مدیکال و …)

ارسال نظر
verification