• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661

 خدمات وکالت پل شامل انجام کلیه مراحل پرونده های مهاجرتی تا دریافت ویزا می باشد. برخی از مهمترین مواردی که در هر پرونده صورت می پذیرند عبارتند از:

 عقد قرارداد رسمی بر اساس استاندارد شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا (ICCRC)

 مشاوره و ارزیابی اولیه جهت اطمینان از امکان اقدام برای برنامه مهاجرتی مورد نظر

 تهیه و ارسال چک لیست مدارک و اطلاعات لازم بر اساس شرایط هر پرونده و متقاضی

 تکمیل کلیه پروفایل ها و فرم های مهاجرتی

 بررسی و رفع اشکال کلیه اطلاعات، مدارک و فرم ها بر اساس استانداردهای سازمان مهاجرت کانادا (ICCRC)

 تهیه سابمیشن لتر بر اساس شرایط خاص هر پرونده و متقاضی

 آماده سازی متقاضی برای شرکت در مصاحبه های احتمالی

 سابمیت پرونده به سازمان های مهاجرتی

 تهیه مدارک تکمیلی در صورت درخواست سازمان های مهاجرتی

 پیگیری مستمر و مستند از روند بررسی پرونده

 ویژه برنامه های تجاری:

 همکاری با شرکت های سرمایه گذاری و واسط برنامه های مهاجرتی سرمایه گذاری

 آماده سازی متقاضی برای شرکت در مصاحبه های احتمالی

 مشاوره و هماهنگی جهت تهیه بزینس پلن جامع و اختصاصی

 مشاوره و هماهنگی جهت خرید یا راه اندازی بزینس در کانادا

 هماهنگی و همراهی متقاضی در سفر اکتشافی

 ویژه ویزای تحصیلی:

 اخذ پذیرش از موسسات سراسر کانادا

 هماهنگی و مشاوره جهت تهیه مدارک خاص نظیر انگیزه نامه و غیره

 برنامه های مهاجرتی تحت پوشش پل:

 برنامه های مهاجرتی تجاری

 سرمایه گذاری کبک

 استارت آپ ویزا

 Owner/Operator

 برنامه های کارآفرینی استانی

 برنامه های تجاری کشاورزی

 خوداشتغالی فدرال

 برنامه های اسکیلدورکر

 اکسپرس انتری

 برنامه های استانی

 ویزای تحصیلی

 ویزای توریستی

 اسپانسرشیپ خانوادگی

 ویزای کار و تائیدیه LMIA