• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
manitoba pnp

 استان منیتوبا میان انتاریو و ساسکچوان واقع شده است. جمعیت منیتوبا حدود ۱ میلیون و سیصد هزار نفر است و پنجمین استان پرجمعیت کانادا محسوب می شود. مرز شمالی استان با نوناووت و از جنوب با ایالت های داکوتای شمالی و مینسوتا آمریکا می باشد.

منیتوبا خط ساحلی نمکی با Hudson Bay و بیش از ۱۱۰ هزار دریاچه دارد. به دلیل دور بودن از رشته کوه ها و مسطح بودن، از اثر تعدیل آب و هوایی بی بهره بوده و در معرض جریانات آب و هوایی قطب شمال است. هر چند، در تابستان چندین روز بالای ۳۰ درجه سانتیگراد دارد که با در نظر گرفتن میزان رطوبت احساس حتی بالای ۴۰ درجه را دارد.

پرجمعیت ترین شهرهای منیتوبا عبارتند از: وینیپگ، برندون و استاینبگ. اقتصاد استان قدرت خوبی دارد و بر پایه منابع طبیعی استوار است. اصلی ترین شاخه های اقتصادی منیتوبا کشاورزی، گردشگری، انرژی، نفت، معادن و جنگل ها هستند.  

 منیتوبا اولین استان کانادایی بود که برنامه مهاجرت مخصوص خود را راه اندازی نمود. علت آن شناسایی شدن کمبود نیروهای کاری و حرفه ای بودند. زیرمجموعه های نیروی کاری ماهر (Skilled Worker) این برنامه استانی تنها برای متقاضیانی مناسب است که ارتباط موجهی با استان دارند. این ارتباط می تواند سابقه کار در منیتوبا و یا حمایت خویشاوندان یا دوستان ساکن در استان باشد. متقاضیانی که چنین شرایطی را دارند می توانند Expression of Interest خود را ارسال نمایند تا در صورتی که از نظر این اداره مهاجرت امتیاز کافی را داشته باشند دعوت به اقدام شوند.

برای اقدام از طریق برنامه های کارآفرینی و سرمایه گذاری کشاورزی منیتوبا نیازی به داشتن ارتباط با استان نیست، اما در عوض بایستی قبل از اقدام سفر اکتشافی هدفداری به استان صورت گرفته باشد.

 شاخه های اصلی این برنامه عبارتند از:

 نیروهای کاری ماهر داخل استان

 نیروهای کاری ماهر خارج از استان

 کارآفرینی

 سرمایه گذاری کشاورزی

برای اطلاع از شرایط برنامه های تجاری این استان می توانید قسمت های کشاورزی منیتوبا و کارآفرینی منیتوبا را مطالعه نمائید.

ارسال نظر
verification