• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
british columbia 2021 1
  • ۱۴۰۰-۰۱-۰۴

تمدید طرح آزمایشی کارآفرینی محلی بریتیش کلومبیا

اداره مهاجرت این استان، برنامه کارآفرینی مناطق کوچک و کم جمعیت را تا پایان مارچ 2024 تمدید کرد. علت اصلی این موضوع محدودیت های ناشی از پندمیک کروناست که در ماه...


british columbia 2019 10
  • ۱۳۹۸-۰۵-۳۰

دراو کارآفرینی بریتیش کلومبیا در تاریخ 29 مرداد

برنامه کارآفرینی محلی (نقاط کم جمعیت):
مینیمم امتیاز دعوت شده: 111
تعداد دعوت نامه: 6
برنامه کارآفرینی اصلی (بدون محدودیت مکانی):
مینیمم امتیاز دعوت شده: 110...


british columbia 2019 9
  • ۱۳۹۸-۰۵-۰۹

دراو کارآفرینی بریتیش کلومبیا در تاریخ 8 مرداد

برنامه کارآفرینی محلی (نقاط کم جمعیت):
مینیمم امتیاز دعوت شده: 111
​ تعداد دعوت نامه: 6
برنامه کارآفرینی اصلی (بدون محدودیت مکانی):


british columbia 2019 7
  • ۱۳۹۸-۰۴-۱۹

دراو کارآفرینی بریتیش کلومبیا در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۸

برای اولین بار دراو کارآفرینی محلی (حداقل سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار دلار) برگزار شد، البته تنها ۵ متقاضی دعوتنامه دریافت کردند! مینیمم امتیاز دعوت...


british columbia 2019 8
  • ۱۳۹۸-۰۴-۰۵

صدور ۵۷ دعوت نامه استان بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا در تاریخ ۲۵ جون ۲۰۱۹ آخرین دراوهای انجام شده را در برنامه کارگران ماهر و اکسپرس انتری منتشر کرد. در این...


british columbia 2019 6
  • ۱۳۹۷-۱۲-۲۴

برنامه استانی بریتیش کلومبیا – طرح آزمایشی کارآفرینی محلی آغاز به کار کرد

تاریخ آغاز به کار رسمی: ۱۴ مارچ ۲۰۱۹،
این طرح آزمایشی ۲ ساله به منظور جذب کارآفرینان به راه اندازی بزینس در جوامع محلی...


british columbia 2019 5
  • ۱۳۹۷-۱۱-۲۵

ارسال دعوت نامه برای برنامه های مختلف استان بریتیش کلومبیا

استان بریتیش کلومبیا به ارسال دعوت نامه به متقاضیان داخل پول اکسپرس انتری  و سایر برنامه های این استان ادامه داده است.
در ۱۲ فوریه ۲۰۱۹ دراو این استان برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:


british columbia 2019 4
  • ۱۳۹۷-۱۱-۱۷

ارسال دعوت نامه برای برنامه های مختلف استان بریتیش کلومبیا

استان بریتیش کلومبیا به ارسال دعوت نامه به متقاضیان داخل پول اکسپرس انتری  و سایر برنامه های این استان ادامه داده است.
در ۵ فوریه ۲۰۱۹ دراو این استان برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است (زیرمجموعه Tech Pilot):


british columbia 2019 3
  • ۱۳۹۷-۱۱-۱۰

ارسال دعوت نامه برای برنامه های مختلف استان بریتیش کلومبیا

استان بریتیش کلومبیا به ارسال دعوت نامه به متقاضیان داخل پول اکسپرس انتری  و سایر برنامه های این استان ادامه داده است.
در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۹ دراو این استان برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:


british columbia 2019 2
  • ۱۳۹۷-۱۰-۲۰

ارسال دعوت نامه برای برنامه های مختلف استان بریتیش کلمبیا

استان بریتیش کلمبیا به ارسال دعوت نامه به متقاضیان داخل پول اکسپرس انتری  و سایر برنامه های این استان ادامه داده است.
در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۱۹ دراو این استان برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است (دراو Tech Pilot):
ارسال نظر
verification