• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
tips skilledworker 2
  • ۱۳۹۸-۱۲-۲۸

آیا برای اقدام نیروی کاری ماهر بیمه تامین اجتماعی اجباری است؟

با توجه به نوع برنامه ای که قصد دارید اقدام کنید ممکن است نیاز به بیمه تامین اجتماعی داشته یا نداشته باشید. به طور مثال در برنامه های اسکیلد ورکر استانی عموماً داشتن بیمه نیاز است...


tips skilledworker 1
  • ۱۳۹۸-۱۱-۱۱

گواهی سابقه کار باید چه اطلاعاتی داشته باشد؟

قطعاً این مهمترین بخش از هر پرونده ی اسکیلدورکر است، بطور کلی این گواهی بایستی توسط کارفرما تهیه و تائید شود و شامل اطلاعات زیر باشد:
مشخصات متقاضی،  بازه اشتغال،  تمام یا پاره وقت بودن و ساعت های کاری...


ارسال نظر
verification