• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
ontario 2020 10
  • ۱۳۹۹-۰۷-۲۵

جدیدترین دعوت انتاریو از مشاغل کامپیوتری

تعداد دعوتنامه: 772، بازه امتیازی دعوت شده: 462 تا 470
 رشته های کامپیوتری دعوت شده:
 0213 - Computer and information systems managers...


ontario 2020 9
  • ۱۳۹۹-۰۶-۰۵

جدیدترین دعوت انتاریو از 21 متقاضی کارآفرینی

تعداد دعوتنامه: 21
بازه امتیازی دعوت شده: 144 تا 200
برنامه کارآفرینی انتاریو به گونه ای است که حداکثر 126 امتیاز مستقیماً از شرایط متقاضی (سوابق کاری، تحصیلات، نمره زبان، میزان دارایی...


ontario 2020 8
  • ۱۳۹۹-۰۶-۰۵

جدیدترین دعوت انتاریو از 703 متقاضی در مشاغل خاص

تعداد دعوتنامه: 703
بازه امتیازی دعوت شده: 466 تا 475
 رشته های دعوت شده: 0111 - Financial managers
 0124 - Advertising, marketing and public relations managers


ontario 2020 7
  • ۱۳۹۹-۰۵-۱۰

جدیدترین دعوت انتاریو از مشاغل کامپیوتری، 29 جولای 2020

تعداد دعوتنامه: 1288، بازه امتیازی دعوت شده: 463 تا 477
 رشته های کامپیوتری دعوت شده:
 0213 - Computer and information systems managers...


ontario 2020 6
  • ۱۳۹۹-۰۳-۱۴

دعوت انتاریو از 699 متقاضی مهاجرت به کانادا در مشاغل خاص

تعداد دعوتنامه: 167
 بازه امتیازی دعوت شده:  358 تا 439
 (فقط متقاضیان دارای سابقه کار غیر کانادایی FSW)...


ontario 2020 5
  • ۱۳۹۹-۰۲-۲۴

چهارمین دراو انتاریو برای مشاغل خاص در سال 2020

دراو ویژه متقاضیان دارای نامینیشن استانی
 تاریخ برگزاری: 13 می 2020،  مینیمم امتیاز دعوت شده: 703
 بازه امتیازی دعوت شده: 421 تا 451 (فقط متقاضیان...


ontario 2020 4
  • ۱۳۹۹-۰۲-۱۱

دعوت های انتاریو از مشاغل مهارتی و 2 زبانه ها

دو زبانه های فرانسوی و انگلیسی:
 تعداد: 307، بازه امتیازی: 432 تا 454
در دعوت قبلی این بازه امتیازی 467 تا 471 بود که کاهش بسیار خوب و...


pol article 20
  • ۱۳۹۹-۰۱-۰۶

برنامه استانی انتاریو - سال 2019 در یک نگاه

تقاضای زیادی برای مهاجرت به انتاریو از طریق برنامه استانی انتاریو وجود دارد! سهمیه مهاجرت این استان در سال 2019 برابر با 6650 (50 پرونده بیشتر از سال قبل) بود. این سهمیه در نوامبر...


ontario 2020 3
  • ۱۳۹۸-۱۱-۲۴

دومین دراو انتاریو برای مشاغل خاص HCP در سال 2020

تعداد: 486
بازه امتیازی: 467 تا 471
ناک های شغلی دعوت شده به صورت زیر می باشند:
 0111   Financial managers
 0114   Other administrative services managers


ontario 2020 2
  • ۱۳۹۸-۱۰-۲۵

اولین دراو انتاریو مشاغل خاص رشته کامپیوتر در زیرمجموعه HCP سال 2020

تاریخ برگزاری دراو: 15 ژانویه 2019
بازه امتیازی دعوت شده: 460 تا 472
 ناک های شغلی دعوت شده به صورت زیر می باشند...
ارسال نظر
verification