• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
ontario 2020 7
  • ۱۳۹۹-۰۵-۱۰

جدیدترین دعوت انتاریو از مشاغل کامپیوتری، 29 جولای 2020

تعداد دعوتنامه: 1288، بازه امتیازی دعوت شده: 463 تا 477
 رشته های کامپیوتری دعوت شده:
 0213 - Computer and information systems managers...


ontario 2020 6
  • ۱۳۹۹-۰۳-۱۴

دعوت انتاریو از 699 متقاضی مهاجرت به کانادا در مشاغل خاص

تعداد دعوتنامه: 167
 بازه امتیازی دعوت شده:  358 تا 439
 (فقط متقاضیان دارای سابقه کار غیر کانادایی FSW)...


ontario 2020 5
  • ۱۳۹۹-۰۲-۲۴

چهارمین دراو انتاریو برای مشاغل خاص در سال 2020

دراو ویژه متقاضیان دارای نامینیشن استانی
 تاریخ برگزاری: 13 می 2020،  مینیمم امتیاز دعوت شده: 703
 بازه امتیازی دعوت شده: 421 تا 451 (فقط متقاضیان...


ontario 2020 4
  • ۱۳۹۹-۰۲-۱۱

دعوت های انتاریو از مشاغل مهارتی و 2 زبانه ها

دو زبانه های فرانسوی و انگلیسی:
 تعداد: 307، بازه امتیازی: 432 تا 454
در دعوت قبلی این بازه امتیازی 467 تا 471 بود که کاهش بسیار خوب و...


pol article 20
  • ۱۳۹۹-۰۱-۰۶

برنامه استانی انتاریو - سال 2019 در یک نگاه

تقاضای زیادی برای مهاجرت به انتاریو از طریق برنامه استانی انتاریو وجود دارد! سهمیه مهاجرت این استان در سال 2019 برابر با 6650 (50 پرونده بیشتر از سال قبل) بود. این سهمیه در نوامبر...


ontario 2020 3
  • ۱۳۹۸-۱۱-۲۴

دومین دراو انتاریو برای مشاغل خاص HCP در سال 2020

تعداد: 486
بازه امتیازی: 467 تا 471
ناک های شغلی دعوت شده به صورت زیر می باشند:
 0111   Financial managers
 0114   Other administrative services managers


ontario 2020 2
  • ۱۳۹۸-۱۰-۲۵

اولین دراو انتاریو مشاغل خاص رشته کامپیوتر در زیرمجموعه HCP سال 2020

تاریخ برگزاری دراو: 15 ژانویه 2019
بازه امتیازی دعوت شده: 460 تا 472
 ناک های شغلی دعوت شده به صورت زیر می باشند...


ontario 2020 1
  • ۱۳۹۸-۱۰-۱۹

اولین دعوت انتاریو از متقاضیان 2 زبانه (FSSW) در سال 2020

 تعداد NOI ارسال شده: 242
 بازه امتیازی دعوت شده: 433 تا 472
 تاریخ ساخت پروفایل: 9 ژانویه 2019 تا 9 ژانویه 2020
انتاریو به صورت منظم به ارسال NOI برای فرانسوی زبان...


ontario 2019 26
  • ۱۳۹۸-۰۵-۲۸

دعوت انتاریو از مشاغل خاص مدیریتی، مالی و پرستاری

تاریخ برگزاری دراو: 15 آگوست 2019، تعداد NOI ارسال شده: 997، بازه امتیازی دعوت شده: 439 تا 465، تاریخ ساخت پروفایل: 15 آگوست 2018 تا 15 آگوست 2019، در این دعوت...


ontario 2019 25
  • ۱۳۹۸-۰۵-۱۰

دومین دراو انتاریو برای مشاغل خاص رشته های کامپیوتر

تعداد NOI ارسال شده: 1773، بازه امتیازی دعوت شده: 435 تا 458، تاریخ ساخت پروفایل: 1 آگوست 2018 تا 1 آگوست 2019، شاخه HCP - Tech Draw برنامه ...
ارسال نظر
verification