• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
ontario 2022 01
  • ۱۴۰۰-۱۲-۰۲

جذب 100 مهاجر کارآفرین به انتاریو

انتاریو به دنبال جذب 100 کارآفرین مهاجر طی دو سال آینده برای شروع یا رشد کسب و کار در مناطق خارج از کلان شهر تورنتو است. صاحبان کسب و کار و توسعه دهندگان می توانند...


ontario 2021 4
  • ۱۴۰۰-۰۱-۰۸

برنامه استانی انتاریو - سال 2020 در یک نگاه

با وجود بروز پندمیک کرونا در سال 2020 و تمام مشکلات و محدودیت هایی که برای تمام کشورهای دنیا و تمامی استان های کانادا ایجاد شده است و همچنان نیز ادامه دارد، تقاضای...


ontario 2021 3
  • ۱۳۹۹-۱۲-۱۳

دعوت های جدید انتاریو از مشاغل خاص و فرانسوی زبان ها

استریم: HCP، تعداد دعوتنامه: 754، بازه امتیازی: 463 تا 467،  رشته های دعوت شده: 0122 - Banking, credit and investment managers،
 0124 -Advertising, marketing...


ontario 2021 2
  • ۱۳۹۹-۱۱-۲۹

انتاریو باز هم متخصصان کامپیوتر را دعوت کرد

استریم: Tech Draw، تعداد دعوتنامه: 1186، بازه امتیازی: 453 تا 467 رشته های دعوت شده: 2173 - Software engineers and designers، 2174 - omputer programmers...


ontario 2021 1
  • ۱۳۹۹-۱۱-۱۷

جدیدترین دعوت های انتاریو در سال 2021

استریم: مشاغل فنی (Skilled Trades)، تعداد دعوتنامه: 338، بازه امتیازی: 434 تا 460، استریم: دوزبانه انگلیسی/فرانسوی، تعداد دعوتنامه: 146، بازه امتیازی: 456 تا 467، استریم: مشاغل خاص...


ontario 2020 12
  • ۱۳۹۹-۰۹-۲۶

جدیدترین دعوت انتاریو از مشاغل کامپیوتری

تعداد دعوتنامه: 668، بازه امتیازی دعوت شده: 460 تا 468
 رشته های کامپیوتری دعوت شده:
 0213 - Computer and information systems managers...


ontario 2020 11
  • ۱۳۹۹-۰۸-۱۵

جدیدترین دعوت انتاریو از فرانسوی زبان ها و Trades

دو زبانه های فرانسوی و انگلیسی: تعداد دعوتنامه: 210، بازه امتیازی دعوت شده: 453 تا 470، مشاغل Trade: تعداد دعوتنامه: 516، بازه امتیازی دعوت شده: 436 تا 470...


ontario 2020 10
  • ۱۳۹۹-۰۷-۲۵

جدیدترین دعوت انتاریو از مشاغل کامپیوتری

تعداد دعوتنامه: 772، بازه امتیازی دعوت شده: 462 تا 470
 رشته های کامپیوتری دعوت شده:
 0213 - Computer and information systems managers...


ontario 2020 9
  • ۱۳۹۹-۰۶-۰۵

جدیدترین دعوت انتاریو از 21 متقاضی کارآفرینی

تعداد دعوتنامه: 21
بازه امتیازی دعوت شده: 144 تا 200
برنامه کارآفرینی انتاریو به گونه ای است که حداکثر 126 امتیاز مستقیماً از شرایط متقاضی (سوابق کاری، تحصیلات، نمره زبان، میزان دارایی...


ontario 2020 8
  • ۱۳۹۹-۰۶-۰۵

جدیدترین دعوت انتاریو از 703 متقاضی در مشاغل خاص

تعداد دعوتنامه: 703
بازه امتیازی دعوت شده: 466 تا 475
 رشته های دعوت شده: 0111 - Financial managers
 0124 - Advertising, marketing and public relations managers
ارسال نظر
verification