• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
saskatchewan 2019 38
  • ۱۳۹۸-۱۰-۲۳

دراو شماره 25 برنامه OID و شماره 27 اکسپرس انتری ساسکچوان

تاریخ دراو: 13 ژانویه 2020 (23 دی ماه)،
برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 109
 برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه...


saskatchewan 2019 37
  • ۱۳۹۸-۱۰-۱۹

دراو شماره 24 برنامه OID و شماره 26 اکسپرس انتری ساسکچوان

تاریخ دراو: 9 ژانویه 2020
 برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 166
برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 142


saskatchewan 2019 36
  • ۱۳۹۸-۰۹-۳۰

دراو شماره 23 برنامه OID و شماره 25 اکسپرس انتری ساسکچوان، 29 آذر 98

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69،  تعداد دعوت نامه: 291

 برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 304


saskatchewan 2019 35
  • ۱۳۹۸-۰۹-۰۷

دراو شماره 22 برنامه OID و شماره 24 اکسپرس انتری ساسکچوان، 7 آذر 98

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 260

 برنامه اکسپرس انتری:  مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 200


saskatchewan 2019 34
  • ۱۳۹۸-۰۸-۲۱

دراو شماره 21 برنامه OID و شماره 23 اکسپرس انتری ساسکچوان،21 آبان 98

 تاریخ دراو: 12 نوامبر 2019
 برنامه OID:  مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 222
 برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 303


saskatchewan 2019 33
  • ۱۳۹۸-۰۸-۰۹

دراو شماره 20 برنامه OID و شماره 22 اکسپرس انتری ساسکچوان، 9 آبان 98

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 68، تعداد دعوت نامه: 231
برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 68،  تعداد دعوت نامه: 627
 در این دراو افرادی که امتیاز 68 داشته اند...


saskatchewan 2019 32
  • ۱۳۹۸-۰۸-۰۳

دراو شماره 19 برنامه OID و شماره 21 اکسپرس انتری ساسکچوان، 2 آبان 98

برنامه OID:
مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 550
برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 372
تمام متقاضیانی که دعوت شدند...


saskatchewan 2019 31
  • ۱۳۹۸-۰۷-۲۸

تحلیل دعوت اخیر برنامه استانی ساسکاچوان، 28 مهر 98

چهارمین دراو برنامه استانی ساسکچوان در تاریخ 18 اکتبر 2019 برگزار شد. در این دراو فقط در استریم اکسپرس انتری دعوت نامه صادر شد و مینیمم امتیاز در این استریم به 67 رسید...


saskatchewan 2019 30
  • ۱۳۹۸-۰۷-۲۶

دراو شماره 20 اکسپرس انتری ساسکچوان؛ 26 مهر 98

کاهش مینیمم امتیازها به کمترین میزان بعد از اضافه شدن ناک های شغلی جدید
برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 67، تعداد دعوت نامه: 986


saskatchewan 2019 29
  • ۱۳۹۸-۰۷-۱۶

تحلیل دراو های اخیر برنامه استانی ساسکاچوان، 16 مهر 98

سومین دراو برنامه استانی ساسکچوان امروز 8 اکتبر 2019 برگزار شد. در این دراو مینیمم امتیازها در هر دو استریم OID و اکسپرس انتری به 69 رسید که نسبت به دراو قبل یک...
verification