• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
pol exclusive news 24
  • ۱۴۰۰-۰۶-۲۱

تحلیل اختصاصی پل از برنامه استانی ساسکاچوان – آپدیت سپتامبر 2021

برنامه استانی ساسکاچوان در سال های اخیر همواره یکی از گزینه های جذاب برای متقاضیان ایرانی جویای اقامت دائم کانادا بوده است. با اینکه این استان کوچک، کم جمعیت و...


saskatchewan 2021 6
  • ۱۴۰۰-۰۶-۲۰

باز هم دعوت استانی ساسکاچوان با امتیازات پائین!

دعوت استانی ساسکاچوان با امتیازات پائین!
برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 66 ،  تعداد دعوت نامه: 212
  برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 66 ،  تعداد دعوت نامه: 316


saskatchewan 2021 5
  • ۱۴۰۰-۰۳-۰۴

دعوت غیرمنتظره استانی ساسکاچوان و کاهش شدید امتیازات!

دعوت غیرمنتظره استانی ساسکاچوان و کاهش شدید امتیازات! تحلیل اختصاصی پل از این دعوت...


saskatchewan 2021 4
  • ۱۳۹۹-۱۲-۲۱

دراو شماره 43 و 44 برنامه OID و دراو 45 و 46 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 72 ، تعداد دعوت نامه: 197، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 72، تعداد دعوت نامه: 344
در این دراو برای 89 ناک شغلی...


saskatchewan 2021 3
  • ۱۳۹۹-۱۱-۲۴

دراو شماره 42 برنامه OID و دراوهای 43 و 44 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 72 ، تعداد دعوت نامه: 197، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 72، تعداد دعوت نامه: 344
در این دراو برای 89 ناک شغلی...


saskatchewan 2021 2
  • ۱۳۹۹-۱۱-۰۲

دراو شماره 41 برنامه OID و 42 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 77 ، تعداد دعوت نامه: 313، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 77، تعداد دعوت نامه: 189


saskatchewan 2021 1
  • ۱۳۹۹-۱۰-۱۸

دراو شماره 40 برنامه OID و 41 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 71 ، تعداد دعوت نامه: 237، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 71، تعداد دعوت نامه: 148


saskatchewan 2020 17
  • ۱۳۹۹-۰۹-۲۷

دراو شماره 39 برنامه OID و 40 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 71 ، تعداد دعوت نامه: 386، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 71، تعداد دعوت نامه: 190


saskatchewan 2020 16
  • ۱۳۹۹-۰۹-۱۷

تغییر مهم در امتیازبندی برنامه استانی ساسکاچوان

طبق آخرین اطلاعیه اداره مهاجرت استان ساسکاچوان، از این پس به افرادی که در هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی مهارت دارند حداکثر تا 10 امتیاز اضافی تعلق میگیرد...


saskatchewan 2020 15
  • ۱۳۹۹-۰۹-۱۲

دراو شماره38 برنامه OID و 39 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 74 ، تعداد دعوت نامه: 426، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 74، تعداد دعوت نامه: 138
ارسال نظر
verification