• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
saskatchewan 2020 6
  • ۱۳۹۹-۰۳-۰۸

دراو شماره 29 OID و شماره 30 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 75، تعداد دعوت نامه: 205
در این دراو برای 71 ناک شغلی دعوت نامه صادر شده است...


saskatchewan 2020 5
  • ۱۳۹۹-۰۱-۰۷

دراو شماره 28 برنامه OID استان ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 75، تعداد دعوت نامه: 205
در این دراو برای 71 ناک شغلی دعوت نامه صادر شده است...


saskatchewan 2020 4
  • ۱۳۹۸-۱۲-۰۹

دراو شماره 27 برنامه OID و شماره 29 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID:
 مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 275
برنامه اکسپرس انتری:
 مینیمم امتیاز دعوت شده: 69،  تعداد دعوت نامه: 301، در این دراو برای 93 ناک شغلی....


saskatchewan 2020 3
  • ۱۳۹۸-۱۱-۲۵

دراو شماره 26 برنامه OID و شماره 28 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID:
مینیمم امتیاز دعوت شده: 70
تعداد دعوت نامه: 369
برنامه اکسپرس انتری:
تعداد دعوت نامه: 277
در این دراو برای 107 ناک شغلی دعوت نامه صادر شده است...


saskatchewan 2020 2
  • ۱۳۹۸-۱۰-۲۳

دراو شماره 25 برنامه OID و شماره 27 اکسپرس انتری ساسکچوان

تاریخ دراو: 13 ژانویه 2020 (23 دی ماه)،
برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 109
 برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه...


saskatchewan 2020 1
  • ۱۳۹۸-۱۰-۱۹

دراو شماره 24 برنامه OID و شماره 26 اکسپرس انتری ساسکچوان

تاریخ دراو: 9 ژانویه 2020
 برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 166
برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 142


saskatchewan 2019 36
  • ۱۳۹۸-۰۹-۳۰

دراو شماره 23 برنامه OID و شماره 25 اکسپرس انتری ساسکچوان، 29 آذر 98

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69،  تعداد دعوت نامه: 291

 برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 304


saskatchewan 2019 35
  • ۱۳۹۸-۰۹-۰۷

دراو شماره 22 برنامه OID و شماره 24 اکسپرس انتری ساسکچوان، 7 آذر 98

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 260

 برنامه اکسپرس انتری:  مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 200


saskatchewan 2019 34
  • ۱۳۹۸-۰۸-۲۱

دراو شماره 21 برنامه OID و شماره 23 اکسپرس انتری ساسکچوان،21 آبان 98

 تاریخ دراو: 12 نوامبر 2019
 برنامه OID:  مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 222
 برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 303


saskatchewan 2019 33
  • ۱۳۹۸-۰۸-۰۹

دراو شماره 20 برنامه OID و شماره 22 اکسپرس انتری ساسکچوان، 9 آبان 98

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 68، تعداد دعوت نامه: 231
برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 68،  تعداد دعوت نامه: 627
 در این دراو افرادی که امتیاز 68 داشته اند...
ارسال نظر
verification