• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
saskatchewan 2020 9
  • ۱۳۹۹-۰۶-۰۵

دراو شماره 32 برنامه OID ساسکچوان، 5 شهریور 99

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 68 (شرایط خاص برای افرادی که دعوتنامه گرفته اند)، تعداد دعوت نامه: 570
 توضیح مهم: تمام متقاضیانی که با امتیاز...


saskatchewan 2020 8
  • ۱۳۹۹-۰۵-۲۴

دراو شماره 31 OID و شماره 32 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 247،  برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 286
در این دراو برای 46 ناک شغلی...


pol exclusive news 17
  • ۱۳۹۹-۰۵-۱۵

بازگشایی سینماهای Cineplex در تورنتو پس از چند ماه تعطیلی

پس از چند ماه تعطیلی به دلیل پندمیک کرونا، سینپلکس اعلام کرده است که آماده بازگشایی 25 شعبه خود در انتاریو را دارد. البته تنها 50 نفر در هر سالن اجازه ورود خواهند داشت... 


pol exclusive news 16
  • ۱۳۹۹-۰۵-۱۵

چطور می توان در برنامه استانی ساسکچوان دعوتنامه گرفت؟

 پس از تغییرات گسترده ای که این برنامه در سال گذشته میلادی داشت، شرایط دریافت دعوتنامه در این برنامه مشکل تر شد. در واقع با بررسی دعوت های سیستم جدید Expression of ...


saskatchewan 2020 7
  • ۱۳۹۹-۰۵-۱۱

دراو شماره 30 OID و شماره 31 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 70، تعداد دعوت نامه: 248،  برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 70، تعداد دعوت نامه: 254
در این دراو برای 43 ناک شغلی...


saskatchewan 2020 6
  • ۱۳۹۹-۰۳-۰۸

دراو شماره 29 OID و شماره 30 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 78T تعداد دعوت نامه: 125
برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 78T تعداد دعوت نامه: 127
در این دراو برای 44 ناک شغلی دعوت نامه صادر شده است...


saskatchewan 2020 5
  • ۱۳۹۹-۰۱-۰۷

دراو شماره 28 برنامه OID استان ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 75، تعداد دعوت نامه: 205
در این دراو برای 71 ناک شغلی دعوت نامه صادر شده است...


saskatchewan 2020 4
  • ۱۳۹۸-۱۲-۰۹

دراو شماره 27 برنامه OID و شماره 29 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID:
 مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 275
برنامه اکسپرس انتری:
 مینیمم امتیاز دعوت شده: 69،  تعداد دعوت نامه: 301، در این دراو برای 93 ناک شغلی....


saskatchewan 2020 3
  • ۱۳۹۸-۱۱-۲۵

دراو شماره 26 برنامه OID و شماره 28 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID:
مینیمم امتیاز دعوت شده: 70
تعداد دعوت نامه: 369
برنامه اکسپرس انتری:
تعداد دعوت نامه: 277
در این دراو برای 107 ناک شغلی دعوت نامه صادر شده است...


saskatchewan 2020 2
  • ۱۳۹۸-۱۰-۲۳

دراو شماره 25 برنامه OID و شماره 27 اکسپرس انتری ساسکچوان

تاریخ دراو: 13 ژانویه 2020 (23 دی ماه)،
برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 109
 برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه...
ارسال نظر
verification