• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
saskatchewan 2021 5
  • ۱۴۰۰-۰۳-۰۴

دعوت غیرمنتظره استانی ساسکاچوان و کاهش شدید امتیازات!

دعوت غیرمنتظره استانی ساسکاچوان و کاهش شدید امتیازات! تحلیل اختصاصی پل از این دعوت...


saskatchewan 2021 4
  • ۱۳۹۹-۱۲-۲۱

دراو شماره 43 و 44 برنامه OID و دراو 45 و 46 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 72 ، تعداد دعوت نامه: 197، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 72، تعداد دعوت نامه: 344
در این دراو برای 89 ناک شغلی...


saskatchewan 2021 3
  • ۱۳۹۹-۱۱-۲۴

دراو شماره 42 برنامه OID و دراوهای 43 و 44 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 72 ، تعداد دعوت نامه: 197، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 72، تعداد دعوت نامه: 344
در این دراو برای 89 ناک شغلی...


saskatchewan 2021 2
  • ۱۳۹۹-۱۱-۰۲

دراو شماره 41 برنامه OID و 42 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 77 ، تعداد دعوت نامه: 313، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 77، تعداد دعوت نامه: 189


saskatchewan 2021 1
  • ۱۳۹۹-۱۰-۱۸

دراو شماره 40 برنامه OID و 41 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 71 ، تعداد دعوت نامه: 237، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 71، تعداد دعوت نامه: 148


saskatchewan 2020 17
  • ۱۳۹۹-۰۹-۲۷

دراو شماره 39 برنامه OID و 40 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 71 ، تعداد دعوت نامه: 386، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 71، تعداد دعوت نامه: 190


saskatchewan 2020 16
  • ۱۳۹۹-۰۹-۱۷

تغییر مهم در امتیازبندی برنامه استانی ساسکاچوان

طبق آخرین اطلاعیه اداره مهاجرت استان ساسکاچوان، از این پس به افرادی که در هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی مهارت دارند حداکثر تا 10 امتیاز اضافی تعلق میگیرد...


saskatchewan 2020 15
  • ۱۳۹۹-۰۹-۱۲

دراو شماره38 برنامه OID و 39 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 74 ، تعداد دعوت نامه: 426، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 74، تعداد دعوت نامه: 138


saskatchewan 2020 14
  • ۱۳۹۹-۰۸-۲۹

دراو شماره37 برنامه OID و 38 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 68 (شرایط خاص توضیح در ادامه)، تعداد دعوت نامه: 262، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 68 (شرایط خاص توضیح در ادامه)...


saskatchewan 2020 13
  • ۱۳۹۹-۰۸-۱۵

دراو شماره 36 برنامه OID و 37 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 68 (شرایط خاص توضیح در ادامه)، تعداد دعوت نامه: 262، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 68 (شرایط خاص توضیح در ادامه)...
ارسال نظر
verification