• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
saskatchewan 2020 14
  • ۱۳۹۹-۰۸-۲۹

دراو شماره37 برنامه OID و 38 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 68 (شرایط خاص توضیح در ادامه)، تعداد دعوت نامه: 262، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 68 (شرایط خاص توضیح در ادامه)...


saskatchewan 2020 13
  • ۱۳۹۹-۰۸-۱۵

دراو شماره 36 برنامه OID و 37 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 68 (شرایط خاص توضیح در ادامه)، تعداد دعوت نامه: 262، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 68 (شرایط خاص توضیح در ادامه)...


saskatchewan 2020 12
  • ۱۳۹۹-۰۷-۱۶

دراو شماره 35 برنامه OID و 35، 36 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه 35 اکسپرس انتری:  مینیمم امتیاز دعوت شده: 70، تعداد دعوت نامه: 455،برنامه 35 OID:  مینیمم امتیاز دعوت شده: 78، تعداد دعوت نامه: 278  برنامه 36 اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز ...


saskatchewan 2020 11
  • ۱۳۹۹-۰۷-۰۳

دراو شماره 34 برنامه OID و 34 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه 35 اکسپرس انتری:  مینیمم امتیاز دعوت شده: 70، تعداد دعوت نامه: 455،برنامه 35 OID:  مینیمم امتیاز دعوت شده: 78، تعداد دعوت نامه: 278  برنامه 36 اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز ...


saskatchewan 2020 10
  • ۱۳۹۹-۰۶-۲۵

دراو شماره 33 برنامه OID و 33 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 68 (شرایط خاص توضیح در ادامه)، تعداد دعوت نامه: 166،  برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 68 (شرایط خاص توضیح در ادامه)...


saskatchewan 2020 9
  • ۱۳۹۹-۰۶-۰۵

دراو شماره 32 برنامه OID ساسکچوان، 5 شهریور 99

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 68 (شرایط خاص برای افرادی که دعوتنامه گرفته اند)، تعداد دعوت نامه: 570
 توضیح مهم: تمام متقاضیانی که با امتیاز...


saskatchewan 2020 8
  • ۱۳۹۹-۰۵-۲۴

دراو شماره 31 OID و شماره 32 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 247،  برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 69، تعداد دعوت نامه: 286
در این دراو برای 46 ناک شغلی...


pol exclusive news 16
  • ۱۳۹۹-۰۵-۱۵

چطور می توان در برنامه استانی ساسکچوان دعوتنامه گرفت؟

 پس از تغییرات گسترده ای که این برنامه در سال گذشته میلادی داشت، شرایط دریافت دعوتنامه در این برنامه مشکل تر شد. در واقع با بررسی دعوت های سیستم جدید Expression of ...


saskatchewan 2020 7
  • ۱۳۹۹-۰۵-۱۱

دراو شماره 30 OID و شماره 31 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 70، تعداد دعوت نامه: 248،  برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 70، تعداد دعوت نامه: 254
در این دراو برای 43 ناک شغلی...


saskatchewan 2020 6
  • ۱۳۹۹-۰۳-۰۸

دراو شماره 29 OID و شماره 30 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 78T تعداد دعوت نامه: 125
برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 78T تعداد دعوت نامه: 127
در این دراو برای 44 ناک شغلی دعوت نامه صادر شده است...
ارسال نظر
verification