• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
pol exclusive news 30
  • ۱۴۰۱-۰۱-۱۵

شانس اقدام از طریق برنامه استانی ساسکاچوان در سال 1401

ویدئوی تحلیلی مشاور رسمی شرکت مهاجرتی پل در خصوص اینکه در حال حاضر (سال 2022 - 1401) چطور می توان شانس اقدام از طریق برنامه استانی ساسکاچوان را داشت...


saskatchewan 2022 02
  • ۱۴۰۰-۱۲-۱۳

همدردی برنامه استانی ساسکاچوان با ساکنین اوکراین

در این دعوت ها بدون محدویت شغلی، تنها برای متقاضیانی دعوتنامه صادر شد که کشور محل سکونت...


saskatchewan 2022 01
  • ۱۴۰۰-۱۰-۲۴

اولین دعوت استانی ساسکاچوان در سال 2022

برنامه OID:
 مینیمم امتیاز دعوت شده: 68 ، تعداد دعوت نامه: 67
 برنامه اکسپرس انتری:
مینیمم امتیاز دعوت شده: 68 ، تعداد دعوت نامه: 37


saskatchewan 2021 7
  • ۱۴۰۰-۰۹-۰۳

دعوت غیرمنتظره ساسکاچوان و سقوط امتیازها!

دعوت غیرمنتظره ساسکاچوان و سقوط امتیازها!
برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 65 ، تعداد دعوت نامه: 208
  برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 65 ، تعداد دعوت نامه: 425


pol exclusive news 24
  • ۱۴۰۰-۰۶-۲۱

تحلیل اختصاصی پل از برنامه استانی ساسکاچوان – آپدیت سپتامبر 2021

برنامه استانی ساسکاچوان در سال های اخیر همواره یکی از گزینه های جذاب برای متقاضیان ایرانی جویای اقامت دائم کانادا بوده است. با اینکه این استان کوچک، کم جمعیت و...


saskatchewan 2021 6
  • ۱۴۰۰-۰۶-۲۰

باز هم دعوت استانی ساسکاچوان با امتیازات پائین!

دعوت استانی ساسکاچوان با امتیازات پائین!
برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 66 ،  تعداد دعوت نامه: 212
  برنامه اکسپرس انتری: مینیمم امتیاز دعوت شده: 66 ،  تعداد دعوت نامه: 316


saskatchewan 2021 5
  • ۱۴۰۰-۰۳-۰۴

دعوت غیرمنتظره استانی ساسکاچوان و کاهش شدید امتیازات!

دعوت غیرمنتظره استانی ساسکاچوان و کاهش شدید امتیازات! تحلیل اختصاصی پل از این دعوت...


saskatchewan 2021 4
  • ۱۳۹۹-۱۲-۲۱

دراو شماره 43 و 44 برنامه OID و دراو 45 و 46 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 72 ، تعداد دعوت نامه: 197، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 72، تعداد دعوت نامه: 344
در این دراو برای 89 ناک شغلی...


saskatchewan 2021 3
  • ۱۳۹۹-۱۱-۲۴

دراو شماره 42 برنامه OID و دراوهای 43 و 44 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 72 ، تعداد دعوت نامه: 197، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 72، تعداد دعوت نامه: 344
در این دراو برای 89 ناک شغلی...


saskatchewan 2021 2
  • ۱۳۹۹-۱۱-۰۲

دراو شماره 41 برنامه OID و 42 اکسپرس انتری ساسکچوان

برنامه OID: مینیمم امتیاز دعوت شده: 77 ، تعداد دعوت نامه: 313، برنامه اکسپرس انتری:مینیمم امتیاز دعوت شده: 77، تعداد دعوت نامه: 189
ارسال نظر
verification