• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661

شرکت مهاجرتی پل دارای مجوزها و گواهینامه های زیر می باشد:

 

CICC 
لایسنس وکالت مهاجرت فدرال (CICC: R530661)

 

این مجوز از سوی سازمان فدرال کالج مشاوران مهاجرت و شهروندی کانادا (CICC) یا شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا (ICCRC) سابق صادر می شود که تنها مرجع قانونی منسوب شده از جانب دولت مرکزی کانادا جهت نظارت و قانونگذاری بر فعالیت وکلای رسمی مهاجرت کانادا می باشد. طبق قانون مهاجرت و پناهندگی (IRPA) و قانون شهروندی (Citizenship Act) تمام کسانی که در قبال دریافت هزینه و یا دیگر ملاحظات به ارائه خدمات مهاجرتی کانادا مبادرت می ورزند باید از اعضای فعال این سازمان باشند، به استثناء اعضای کانون وکلا و نوتاری پابلیک. بردیا صنعتی عضو رسمی و فعال این سازمان با شماره عضویت R530661 می باشد. برای جستجوی اطلاعات وکلای رسمی مهاجرت کانادا لطفاً از این لینک استفاده کنید:
 

https://college-ic.ca/protecting-the-public/find-an-immigration-consultant

 

 

 

 

 

لایسنس وکالت مهاجرت ساسکچوان (FWRISA: 602)

 

بردیا صنعتی همچنین عضو رسمی وکلای مهاجرت استان ساسکچوان با شماره عضویت 602 می باشد. از میان استان های فدرال کانادا، این استان از قوانین ویژه و متفاوت خود تبعیت نموده و طبق مقررات این استان تنها افرادی می توانند وکالت رسمی پرونده های مهاجرتی استان ساسکچوان را به عهده بگیرند که توسط این اداره مهاجرت استانی و تحت قانون FWRISA تائید صلاحیت شده باشند و نیز ضمانت تعیین شده برای حفاظت از حقوق موکلین توسط وکیل نزد این اداره به وثیقه گذاشته شده باشد. برای جستجوی اطلاعات وکلای رسمی مهاجرت استان ساسکچوان لطفاً از لینک زیر استفاده کنید:
 

https://www.saskatchewan.ca/residents/moving-to-saskatchewan/provide-immigration-services/immigration-consultant-and-foreign-worker-recruiter-licensing-and-responsibilities#licensing-information

 

 

 

 

 


گواهی تائید امضاء و مدارک از وزارت دادگستری انتاریو (Commissioner for Taking Affidavits)

 

گواهی تائید امضاء و مدارک

 


دیپلمای رسمی رشته مهاجرت از آکادمی آموزش تورنتو (Academy of Learning)

 

 

 
عضو فعال سازمان مشاورین مهاجرت ایرانی کانادایی (ICAIC)

 

4.2/5 (10 رای)