• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661

۱.نیروهای کاری موقت

برای دریافت اجازه کار موقت در کبک باید پیشنهاد کاری از یک کارفرمای استان دریافت کنید. مانند سیستم مهاجرتی فدرال، پیشنهادات شغلی در استان کبک نیز باید دارای تائیدیه های لازم که نشان دهند نیروهای محلی برای انجام کار نبوده اند باشد. انواع شغل هایی که ممکن است بتوان برای آنها اقدام نمود بر اساس میزان دستمزد طبقه بندی می شوند:

 • شغل های دستمزد بالا
 • شغل های دستمزد پائین
 • نیروهای کاری کشاورزی و مزرعه داری
 • پرستاران کودکان، سالمندان و بیماران

پروسه در حالت کلی به این ترتیب خواهد بود:

 • دریافت پیشنهاد شغلی از کارفرمای کبکی
 • دریافت تائیدیه لازم برای شغل پیشنهادی توسط کارفرما
 • امضای قرارداد کار با کارفرما
 • دریافت تائیدیه از سازمان مهاجرت کبک
 • اقدام برای دریافت ورک پرمیت از دولت مرکزی

۲. دانشجویان خارجی

تحصیل نمودن در کبک پروسه ای شبیه به دیگر استان های کانادا دارد. مراحل کار بصورت تیتروار عبارتند از:

 • اقدام برای پذیرش از موسسات آموزشی (حتماً باید در لیست موسسات تائید شده باشند)
 • دریافت پذیرش
 • اقدام برای دریافت تائیدیه تحصیل از سازمان مهاجرت کبک (CAQ)
 • دریافت تائیدیه CAQ
 • اقدام برای استادی پرمیت از دولت مرکزی
 • دریافت استادی پرمیت

۳. اسپانسرشیپ خانوادگی

مانند دیگر استان های کانادا، در کبک نیز می توانید اسپانسر خویشاوندان نزدیک خود شوید. باید توجه نمود که سازمان مهاجرت کبک معیارهای سنجش متفاوتی برای تمکن مالی و نیز طول دوره تعهد اسپانسر تعیین نموده است و دستورالعمل های سازمان مهاجرت فدرال در مورد این استان صدق نمی کند.

می توان گفت مراحل اقدام در کبک برعکس استان های فدرال می باشد. بطور خلاصه:

 • ارسال درخواست اسپانسرشیپ به سازمان مهاجرت فدرال
 • دریافت تائیدیه از سازمان مهاجرت فدرال
 • ارسال درخواست اسپانسرشیپ به سازمان مهاجرت کبک

۴. برنامه های انسان دوستانه (پناهندگی)

دولت کبک برنامه های اختصاصی را برای حمایت از پناهندگان دارد. در حالت کلی افراد زیر می توانند از این برنامه ها بهره مند شوند:

 • پناهندگان مورد حمایت دولت کبک: افرادی که توسط دولت کانادا به عنوان پناهنده مطابق معاهدات بین المللی (Convention Refugee) شناخته شده اند.
 • پناهندگانی که در کشوری خارجی پذیرفته شده اند و گروهی در کانادا تمایل به حمایت از آنها دارد
 • افرادی که توسط دولت کانادا در دسته مورد نیاز به حفاظت شناخته شده اند
ارسال نظر
verification