• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661

 برنامه های تجاری استان های فدرال

این برنامه ها برای متقاضیانی مناسب است که دارای سابقه مدیریت یا مالکیت بزینس هستند و علاقه دارند در استانی خاص از کانادا مستقر شده و سابقه حرفه ای خود را از طریق عملی نمودن یک طرح تجاری منتقل نمایند. استان هایی که در حال حاضر برنامه فعال کارآفرینی دارند عبارتند از:

 انتاریو

 بریتیش کلومبیا

 ساسکچوان

 نوا اسکوشیا

 منیتوبا

 جزیره پرینس ادوارد

 یوکان

 نواحی شمال غربی

ارسال نظر
verification