• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661

برنامه اکسپرس انتری آلبرتا به تازگی شروع به کار کرده است. آنطور که استان اعلام کرده است به متقاضیانی روی خوش نشان می دهد که با امتیاز بالاتر از ۳۰۰ در داخل استخر متقاضیان اکسپرس انتری هستند و در یکی از مشاغل مورد نیاز بازار کار این استان دارای سابقه کار هستند. لازم به ذکر است که سابقه کار نباید در زمینه های شغلی غیر مجاز اعلام شده توسط این استان باشند.

 

Occupation

NOC Skill Level

NOC Code (2016)

Occupation

NOC Skill Level

NOC Code (2016)

Artisans and craftspersons

B

5244

Legislators

0

0011

Athletes

B

5251

School principals and administrators of elementary and secondary education

0

0422

Real estate agents and salespersons

B

6263

Managers in social, community and correctional services

0

0423

Home child care providers

C

4411

Fire chiefs and senior firefighting officers

0

0432

Home support workers, housekeepers and related occupations

C

4412

Escort agency managers, massage parlour managers

0

0651

Elementary and secondary school teacher assistants

C

4413

Secondary school teachers

A

4031

Casino occupations

C

6533

Elementary school and kindergarten teachers

A

4032

Other personal service occupations

C

6564

Professional occupations in religion

A

4154

Taxi and limousine drivers and chauffeurs

C

7513

Authors and writers

A

5121

Trappers and hunters

C

8442

Musicians and singers

A

5133

Other sales related occupations

D

6623

Actors and comedians

A

5135

Operators and attendants in amusement, recreation and sport

D

6722

Painters, sculptors and other visual artists

A

5136

Other service support occupations, not elsewhere classified

D

6742

Court officers and justices of the peace

B

1227

Harvesting labourers

D

8611

Dental laboratory assistants/bench workers

B

3223

Landscaping and grounds maintenance labourers

D

8612

Early childhood educators

B

4214

Aquaculture and marine harvest labourers

D

8613

Other instructors

B

4216

Mine labourers

D

8614

Other religious occupations

B

4217

Other performers, not elsewhere classified

B

5232

 

 البته بایستی توجه شود که رسماً اعلام شده است که متقاضیانی دارای اولویت دریافت پیغام علاقه مندی از این استان هستند که یکی از حالت های زیر را داشته باشند:

 در کانادا تحصیل کرده باشند

 دارای سابقه کار در آلبرتا باشند

 در آلبرتا فامیل درجه ۱ (والدین/فرزند/خواهر یا برادر) داشته باشند

 

 توجه مهم)

این استان برای اولین بار از ماه جولای ۲۰۱۸ اقدام به دعوت از متقاضیان حاضر در پول اکسپرس انتری نموده است. نکته قابل توجه این است که تعداد زیادی این متقاضیان هیچ کدام از معیارهای اولویت دهنده ارتباط با استان را ندارند. بر اساس تجربه موفق در دریافت پیام علاقه مندی و نامینیشن از این استان، توصیه می کنیم که اگر شرایط لازم برای وارد شدن به پول اکسپرس انتری را دارید در اولین فرصت ممکن نسبت به ساخت پروفایل اقدام نمایید تا بتوانید از فرصت های احتمالی استفاده کنید.

 

دراوهای برگزار شده برنامه های اکسپرس انتری آلبرتا در سال 2018

 

Minimum Score Invited Number of Invitations Date   # EE Draw 
302 155 Jul 6, 2018 1
302 67 Jul 26, 2018 2
312 24 Aug 23, 2018 3
301 152 Sep 14, 2018 4
319 47 Oct 10, 2018 5
304 94 Oct 16, 2018 6
302 57 Nov 6, 2018 7

 

دراوهای برگزار شده برنامه های اکسپرس انتری آلبرتا در سال 2019

 

Minimum Score Invited Number of Invitations Date   # EE Draw 
300 337 Jan 10, 2019 8
301 81 Jan 25, 2019 9
301 168 Feb 1, 2019 10
302 130 Feb 22, 2019 11
400 473 Mar 5, 2019 12
400 462 Mar 12, 2019 13
300 106 Mar 15, 2019 14
400 271 Mar 19, 2019 15
400 370 Mar 26, 2019 16
400 356 Apr 2, 2019 17
300 172 Apr 9, 2019 18
400 179 Apr 15, 2019 19
400 133 Apr 24, 2019 20
400 119 May 2, 2019 21
301 197 May 15, 2019 22
300 262 Jun 21, 2019 23
425 180 July 10, 2019 24
400 251 July 17, 2019 25
303 220 July 24, 2019 26
400 319 July 31, 2019 27
352 35 Aug 7, 2019 28
400 121 Aug 15, 2019 29
400 294 Aug 28, 2019 30
302 339 Sep 11, 2019 31
350 139 Sep 18, 2019 32
400 374 Sep 25, 2019 33
350 115 Oct 9, 2019 34
300 372 Oct 24, 2019 35
350 29 Oct 30, 2019 36
400 148 Nov 6, 2019 37
400 132 Dec 5, 2019 38

 

دراوهای برگزار شده برنامه های اکسپرس انتری آلبرتا در سال 2020

 

Minimum Score Invited Number of Invitations Date   # EE Draw 
350 150 Jan 9, 2020 1
350 201 Jan 22, 2020 2
300 150 Jan 29, 2020 3
300 150 Feb 20, 2020 4
300 100 Mar 4, 2020 5
300 136 Mar 18, 2020 6

 

 

نمونه پیغام علاقه مندی و تائیدیه استانی دریافت شده کلاینت های پُل:

 

پیام علاقه مندی استانی دریافت شده

 

پیام تائیدیه استانی دریافت شده

ارسال نظر
verification