• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
british columbia 2019 3

 استان بریتیش کلومبیا به ارسال دعوت نامه به متقاضیان داخل پول اکسپرس انتری  و سایر برنامه های این استان ادامه داده است.

 در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۹ دراو این استان برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

 برنامه SI – Skilled Worker

مینیمم امتیاز دعوت شده: ۸۵

 برنامه SI – International Graduate

 مینیمم امتیاز دعوت شده: ۹۵

 برنامه SI – Entry Level and Semi-Skilled

 مینیمم امتیاز دعوت شده: ۶۸

 برنامه EEBC – Skilled Worker

مینیمم امتیاز دعوت شده: ۸۵

 برنامه EEBC – International Graduate

 مینیمم امتیاز دعوت شده: ۹۵

 در این دراو در مجموع ۳۵۶ دعوت نامه صادر شده است.

 استان بریتیش کلومبیا به صورت منظم به ارسال دعوت نامه برای افرادی که شرایط اقدام برای این استان و همچنین امتیاز کافی دارند ادامه می دهد.

 برای اقدام از طریق این استان معمولا باید از داخل این استان جاب آفر داشته یا وابستگی (تحصیلی و ...) به این استان داشته باشید.

/5 (0 رای)
british columbia 2021 1british columbia 2019 10british columbia 2019 9british columbia 2019 8
ارسال نظر
verification