• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661

۱. آیا از خدماتی که دریافت کردید رضایت دارید؟ لطفاً میزان رضایت خود را ذکر کنید.

بله بسیار زیاد

۲. لطفاً دیدگاه خود را درباره نوع عملکرد مشاوره خود در پرونده مهاجرتی تان بیان کنید.

پاسخگویی دوستانه تیم مشاور باعث آرامش خاطر و اطمینان از عملکرد این گروه می شد و حس اعتماد رو در پی داشت.