• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661

۱. آیا از خدماتی که دریافت کردید رضایت دارید؟ لطفاً میزان رضایت خود را ذکر کنید.

بله، بسیار خوب

۲. لطفاً دیدگاه خود را درباره نوع عملکرد مشاوره خود در پرونده مهاجرتی تان بیان کنید.

مراحل مختلف کار مهاجرت را با صبر و حوصله زیاد توضیح داده و در تمامی مراحل با دقت فراوان اینجانب را راهنمایی میکردند. در تهیه مدارک مورد نیاز و تکمیل فرم ها، واقعاً از هیچ کمکی دریغ نمی کردند و من واقعاً سپاسگزارم.