• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661

۱. آیا از خدماتی که دریافت کردید رضایت دارید؟ لطفاً میزان رضایت خود را ذکر کنید.

بله، زیاد

۲. لطفاً دیدگاه خود را درباره نوع عملکرد مشاوره خود در پرونده مهاجرتی تان بیان کنید.

خیلی دقیق بود و به جزئیات توجه شده بود تو مرحله سابمیت. و یه نکته جالب کار با شما هم برای من جایی بود که آخرین باری که باید پول واریز میکردم، شما خیلی منصفانه بعد واریز پول گفتید دلار پایین اومده و یه مقداری رو به من برگردوندید، اگر چه زیاد نبود ولی حس خوبی بود. چون اگر نمیگفتید طبیعتاً من هم متوجه نمیشدم.