• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661

۱. آیا از خدماتی که دریافت کردید رضایت دارید؟ لطفاً میزان رضایت خود را ذکر کنید.

بله، رضایت کامل (۱۰۰%)

۲. لطفاً دیدگاه خود را درباره نوع عملکرد مشاوره خود در پرونده مهاجرتی تان بیان کنید.

مشاوره ای کاملاً آگاهانه با در نظر گرفتن تمام شرایط ممکن و همچنین در نظر گرفتن منفعت من، چه از نظر مالی چه از نظر زمانی