• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661

۱. آیا از خدماتی که دریافت کردید رضایت دارید؟ لطفاً میزان رضایت خود را ذکر کنید.

بله، رضایت کامل (۱۰۰%)

۲. لطفاً دیدگاه خود را درباره نوع عملکرد مشاوره خود در پرونده مهاجرتی تان بیان کنید.

مشاوره ای کاملاً آگاهانه با در نظر گرفتن تمام شرایط ممکن و همچنین در نظر گرفتن منفعت من، چه از نظر مالی چه از نظر زمانی