• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661

۱. آیا از خدماتی که دریافت کردید رضایت دارید؟ لطفاً میزان رضایت خود را ذکر کنید.

بسیار عالی، بردیا فردی بسیار دقیق و آگاه از پروسه مهاجرتی است. در پس تمامی نکات ارائه شده تفکر درست و تجربیات جواب گرفته شده نهفته است.

۲. لطفاً دیدگاه خود را درباره نوع عملکرد مشاوره خود در پرونده مهاجرتی تان بیان کنید.

بسیار رک و منطقی مذاکره نمودند و محدودیت ها و یا انعطاف های معامله را بیان نمودند.

پس از شروع پروسه مشاوره بسیار فردی جدی و با دقتی بودند که همه فایل های درخواستی مشاوره را در زمان معین تعیین شده تحویل دادند.

هیچ وقت قول و وعده واهی ارائه ندادند و اصرار بر دانش به روز و صحیح خود داشته اند.

به علت تلاش در تولید محتوای صحیح در وبسایت کمی وابستگی خود را به مشتری کاسته اند که این برای بنده مفید بود و باعث میشد که دقیقه ۹۰ و برای امور خیلی مهم مزاحم ایشان بشوم.