• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661

این برنامه شامل دو استریم می شود:

           ۱. استریم اول: با حمایت دولتی یا خصوصی کبک

 • برای اقدام از طریق این استریم متقاضی باید کسب و کاری را ایجاد و اداره کند که برای آن از قبل خدمات دولتی از یکی از سازمان های زیر دریافت کرده باشد:
  • Business accelarators
  • Incubators
  • University entrepreneurship centres
 • در این برنامه متقاضی می تواند به تنهایی و یا به همراه حداکثر ۳ نیروی دیگر اقدام کند.
 • پروژه در این استریم بایستی در قالب یک بزینس پلن ارائه شود.

           ۲. استریم دوم: با سرمایه گذاری شخصی

 • برای اقدام از طریق این استریم بایستی سرمایه گذاری اولیه شخصی در بزینس انجام شود و وثیقه ای نزد یکی از موسسات مالی کبک گذاشته شود:
  • اگر بزینس خارج از محدوده ی مونترال بزرگ (Montreal Metropolitan Area –CMM) باشد می نیمم ۲۰۰ هزار دلار کانادا
  • اگر بزینس داخل محدوده ی مونترال بزرگ (Montreal Metropolitan Area –CMM) باشد می نیمم ۳۰۰ هزار دلار کانادا
  • این وثیقه به منظور اطمینان از راه اندازی بزینس است و پس از آنکه بزینس پلن اجرا شود برگردانده می شود.
 • اثبات ۹۰۰ هزار دلار دارایی و اکتساب قانونی آن
 • اگر بزینس پلن شامل ایجاد یک کسب و کار جدید باشد متقاضی بایستی صاحب حداقل ۲۵% سهام آن باشد، ولی اگر شامل خرید یک کسب و کار در استان باشد حداقل ۵۱%.
 • از جمله دیگر معیارهایی که مورد سنجش قرار می گیرند عبارتند از: سن، سطح تحصیلات، دانش زبان (انگلیسی و فرانسوی)، بازدید قبلی از کبک و خویشاوند در کبک.
ارسال نظر
verification