• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
ircc 2019 21

 با مقایسه ۵ دراو اول اکسپرس انتری در سال ۲۰۱۹ با سال ۲۰۱۸ به این نتیجه میرسیم که در سه دراو مینیمم امتیازها در سال ۲۰۱۹ کمتر از سال ۲۰۱۸ بوده است. در دراوهای ۱، ۲، ۳ و ۵ دراوها تقریبا مشابه بوده اما در دراو چهارم اختلاف فاحشی وجود دارد. به طور میانگین وضعیت مینیمم امتیازها در سال ۲۰۱۸ بهتر از سال ۲۰۱۹ در ۵ دراو اول بوده است.

 با توجه به اینکه در سال ۲۰۱۸ تعداد دعوت نامه های کمتری هم در ۷۵ روز اول صادر شده بود این وضعیت امتیازی در سال ۲۰۱۹ کمی نگران کننده به نظر می رسد و نشان می دهد امسال افراد بیشتری با امتیازهای بالا وارد Pool شده اند.

 با توجه به اعلام سیاست اداره مهاجرت کانادا در جذب مهاجرهای بیشتر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸ احتمال کاهش مینیمم امتیازها و برگشتن به حدود ۴۴۰ الی ۴۴۵ زیاد به نظر می رسد. 

/5 (0 رای)
ircc 2023 23ircc 2023 22ircc 2023 21ircc 2023 20
ارسال نظر
verification