• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
ircc 2019 35

مینیمم امتیاز دعوت شده: ۴۶۵
تعداد دعوت نامه: ۳۳۵۰
تاریخ دراو: ۱۲ جون ۲۰۱۹ معادل ۲۲ خرداد ۹۸

تاریخ Tie-Breaking: برابر با ۶ جون ۲۰۱۹ (افرادی که "دقیقا" مینیمم امتیاز این دراو را دارند و "بعد از این تاریخ" وارد Pool شده اند با وجود داشتن مینیمم امتیاز  در این دراو  ITA نمی گیرند. متقاضیانی که امتیازشان بالاتر از مینیمم امتیاز این دراو هست حتماً دعوت نامه میگیرند.)

 تاریخ تخمینی راند بعدی:
 چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

 دراوهای قبلی:

دراو ۱۱۸: ۴۷۰ تعداد دعوت نامه: ۳۳۵۰
دراو ۱۱۷: ۳۳۲ تعداد دعوت نامه: ۵۰۰ (ویژه Skilled Trades)
دراو ۱۱۶: ۴۵۰ تعداد دعوت نامه: ۳۳۵۰
دراو ۱۱۵: ۴۵۱ تعداد دعوت نامه: ۳۳۵۰
دراو ۱۱۴: ۴۵۱ تعداد دعوت نامه: ۳۳۵۰
دراو ۱۱۳: ۴۵۲ تعداد دعوت نامه: ۳۳۵۰
دراو ۱۱۲: ۴۵۴ تعداد دعوت نامه: ۳۳۵۰

 

3.4/5 (5 رای)
ircc 2021 39ircc 2021 38ircc 2021 37ircc 2021 36
ارسال نظر
verification