• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
ircc 2019 54

 

 مینیمم امتیاز دعوت شده: 357

 تعداد دعوت نامه: 500

 تاریخ دراو: 16 اکتبر 2019 / 24 مهر 98

 

 تاریخ Tie-Breaking: برابر با 4 مارچ 2019 (افرادی که "دقیقا" مینیمم امتیاز این دراو را دارند و "بعد از این تاریخ" وارد Pool شده اند با وجود داشتن مینیمم امتیاز  در این دراو  ITA نمی گیرند. متقاضیانی که امتیازشان بالاتر از مینیمم امتیاز این دراو هست حتماً دعوت نامه میگیرند.)

 

 تاریخ تخمینی راند بعدی:

چهارشنبه 8 آبان 1398

 دراوهای قبلی:

 دراو 127: 464 تعداد دعوت نامه: 3900

 دراو 126: 462 تعداد دعوت نامه: 3600

 دراو 125: 463 تعداد دعوت نامه: 3600

 دراو 124: 457 تعداد دعوت نامه: 3600

 دراو 123: 466 تعداد دعوت نامه: 3600

 

 

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (وکیل رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

3.2/5 (6 رای)
ircc 2023 23ircc 2023 22ircc 2023 21ircc 2023 20
ارسال نظر
verification