• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
ircc 2022 03

 

 در سال های گذشته، گزارش پایان سال اکسپرس انتری در تابستان منتشر می شد، اما گزارش پایان سال اکسپرس انتری سال 2020 در تاریخ 13 دسامبر 2021 منتشر شد. این گزارش به چگونگی تاثیرهمه گیری ویروس کرونا بر سیستم اصلی درخواست مهاجرت کانادا و اعلام افراد مهاجرت کرده به کانادا از طریق اکسپرس انتری می پردازد.

برای شروع، اگرچه کانادا در سال 2020 رکورد تعداد دعوت نامه ها را برای متقاضیان اکسپرس انتری شکست، اما تعداد مقیمان دائم جدیدی که از طریق اکسپرس انتری وارد شدند به کمترین میزان در سه سال گذشته کاهش یافت. به طور معمول، تعداد ورود متقاضیان اقامت دائم به کانادا از تعداد دعوتنامه های صادر شده بیشتر است، زیرا یک درخواست می تواند شامل متقاضی اصلی و اعضای خانواده آنها باشد. با این حال، در سال 2020، همه‌گیری کرونا باعث شد پذیرش متقاضیان اکسپرس انتری به زیر سطح ITA کاهش یابد. در مقایسه با سال 2019 که اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) 85300 دعوت نامه صادر کرده بود، در سال 2020، این اداره  بیش از 107000 دعوت نامه برای درخواست  ITA صادر کرد. از  ITAهای صادر شده در سال 2020، تنها 63923 متقاضی اکسپرس انتری و اعضای خانواده آنها اقامت دائم دریافت کردند، در حالی که در سال 2019، 109601 مقیم دائم جدید پذیرفته شدند.

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا پردازش نهایی استاندارد 80٪ از برنامه های اکسپرس انتری را ظرف شش ماه برآورده نکرد. میانگین زمان پردازش 9 ماه بود که یک ماه کندتر از سال 2019 است. IRCC می گوید حدود 51 درصد از درخواست ها در سال 2020 در استاندارد شش ماهه تکمیل شده است. جدول زیر بر اساس داده هایی است که در ژانویه 2021 به روز شده است.

جدول شماره 35: زمان رسیدگی به درخواست های نهایی شده اکسپرس انتری بر اساس سال و دسته بندی مهاجرت  به صورت ماهانه

دسته بندی مهاجرت 2018 2019 2020
CEC اکسپرس انتری 5 7 8
FSW اکسپرس انتری 6 9 12
PNP اکسپرس انتری 6 9 11
ST اکسپرس انتری 7 12 16
کل برنامه ها 5 8 9

منبع: IRCC EDW CBR به تاریخ 21 ژانویه 2021

 

زمان‌های بررسی پرونده ها به زمان هایی اطلاق می‌شود که در آن 80 درصد درخواست‌ها توسط IRCC نهایی شده باشد. توجه داشته باشید که حداقل 10 مورد برای محاسبه زمان پردازش مورد نیاز است.

به دلیل همه‌گیری کرونا، IRCC  مدت اعتبار ITA را از 60 به 90 روز افزایش داد تا به متقاضیان اجازه دهد زمان بیشتری برای آماده‌سازی درخواست‌های خود داشته باشند. اطلاعات قبلی به دست آمده از IRCC توسط CIC News می‌گوید که 36 درصد از متقاضیان اکسپرس انتری بین 18 مارس 2020 تا 6 آوریل 2021 از زمان اضافی استفاده کرده‌اند، در حالی که 49 درصد همچنان در بازه زمانی دو ماهه درخواست داده‌اند.

 کشورهای مرجع اصلی

اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا دعوت‌ های خود را برای درخواست داوطلبانی که واجد شرایط کلاس تجربه کانادایی (CEC)  و برنامه کاندیدا استانی (PNP) بودند متمرکز کرد، زیرا احتمال بیشتری دارد که از نظر فیزیکی در خاک کانادا باشند و کمتر تحت تأثیر اقدامات بهداشت عمومی قرار بگیرند. به طور کلی نسبت کاندیداهای اکسپرس انتری دعوت شده برای درخواست از داخل کانادا از 47 درصد در سال 2019 به 63 درصد در سال 2020 افزایش یافته است. اداره  IRCC می گوید این موضوع به دلیل افزایش تعداد دعوت نامه های صادر شده برای کاندیداهای CEC است.

اگرچه نسبت کاندیداهای دعوت شده از هند در مقایسه با 18 درصد سال قبل، به 10 درصد در سال 2020 کاهش یافت، اما هنوز تعداد کاندیداهای دعوت شده از هند از هر کشور خارجی بیشتر است. شش کشور برتر محل اقامت برای دعوت نامه ها همانند سال های گذشته هستند: کانادا، هند، ایالات متحده، نیجریه، امارات متحده عربی و پاکستان. لبنان برای اولین بار از زمان ایجاد اکسپرس انتری در سال 2015 در فهرست 10 لیست برتر قرار گرفت.

جدول شماره 27: مجموع کشورهایی که بین سال های 2018 تا 2020 در بین کاندیداها دعوت نامه دریافت کرده اند

کشور محل اقامت

2018

کشور محل اقامت

2019

کشور محل اقامت

2020

کانادا

39923

کانادا

40517

کانادا

67570

هند

17647

هند

15107

هند

11259

ایالات متحده آمریکا

9972

ایالات متحده آمریکا

10004

ایالات متحده آمریکا

7266

نیجریه

3721

نیجریه

3826

نیجریه

4095

امارات متحده عربی

2030

امارات متحده عربی

1706

امارات متحده عربی

1412

پاکستان

1366

پاکستان

1178

پاکستان

1309

بریتانیا و سرزمین های فرادریایی آن

1186

مراکش

862

استرالیا

1081

جمهوری خلق چین

878

استرالیا

776

لبنان

998

استرالیا

834

جمهوری خلق چین

775

جمهوری خلق چین

916

عربستان سعودی

726

بریتانیا و سرزمین های فرادریایی آن

720

مراکش

850

سایر

11571

سایر

9829

سایر

10594

مجموع

89800

مجموع

85300

مجموع

107350


هند همچنین رایج ترین کشور مطبوع در بین افرادی بود که پس از چین نیجریه پاکستان و بریتانیا ITA دریافت کردند.

 

جدول شماره 30: مجموع کشورهای مطبوع که بین سال های 2018 تا 2020 در بین کاندیداها دعوت نامه دریافت کرده اند

کشور مطبوع

2018

کشور مطبوع

2019

کشور مطبوع

2020

هند

41680

هند

40314

هند

50841

جمهوری خلق چین

6247

نیجریه

5882

جمهوری خلق چین

8955

نیجریه

6024

جمهوری خلق چین

5679

نیجریه

6532

پاکستان

3109

پاکستان

2513

پاکستان

2823

بریتانیا و سرزمین های فرادریایی آن

2542

بریتانیا و سرزمین های فرادریایی آن

2127

بریتانیا و سرزمین های فرادریایی آن

2689

برزیل

1847

برزیل

1805

برزیل

2428

ایالات متحده آمریکا

1804

ایالات متحده آمریکا

1549

ایران

1923

فرانسه

1371

ایران

1476

کره جنوبی

1653

ایران

1299

فرانسه

1460

ایالات متحده آمریکا

1632

کره جنوبی

1254

کره جنوبی

1224

ایرلند

1536

سایر

22623

سایر

21271

سایر

26311

مجموع

89800

مجموع

85300

مجموع

107350

 

 جنسیت غالب متقاضیان حاضر در پول

هنوز تعداد مردان بیشتری در pool حضور دارند، اما زنان سهم فزاینده ای را تشکیل می دهند. مانند سال های گذشته، مردان بیشتر از زنان پروفایل های اکسپرس انتری ارسال کردند. با این حال، نسبت زنان در pool اکسپرس انتری در سال 2020 به 43 درصد در مقایسه با 41 درصد سال 2019 افزایش یافته است. 

در میان متقاضیان اصلی که برای اقامت دائم درخواست داده‌اند، تقریبا مردان بیشتری در سال 2020  نسبت به زنان درخواست‌های خود را ارسال کرده‌اند. هر دو گروه اغلب تحت  برنامه CEC  و کمتر تحت برنامه تجارت ماهر فدرال (FSTP) درخواست داده‌اند. در هر برنامه، مردان بیشتر از زنان ارسال درخواست داشتند. این تفاوت تحت FSTP بارزتر بود و در برنامه کارگران ماهر فدرال (FSWP) کمتر مشخص بود. 

نیروهای ماهر در زمینه فناوری پیشرو هستند

بار دیگر، مشاغل فناوری اطلاعات، تجارت و خدمات مالی در میان کاندیداهای دعوت شده برای درخواست اقامت دائم بالاترین جایگاه را پیدا کردند. با این حال، به ویژه در سال 2020، ناظران خدمات غذایی و دستیاران اداری بیشتری ITA را دریافت کردند. اداره مهاجرت کانادا می‌گوید که این موضوع احتمالاً نتیجه برگزاری دوره‌های بیشتر دعوت‌نامه‌های CEC است.

 

جدول شماره 21: مجموع شغلی اصلی متداول در بین سال های 2018 تا 2020 بر اساس دعوت نامه

شغل استخدامی ترتیب داده شده نوع مهارت 2018 شغل استخدامی ترتیب داده شده نوع مهارت 2019 شغل استخدامی ترتیب داده شده نوع مهارت 2020
2173 مهندس و طراح نرم افزار A 5429 2173 مهندس و طراح نرم افزار A 4645 2173 مهندس و طراح نرم افزار B 6665
2171 تحلیلگر و مشاور سیستم های اطلاعاتی A 604 2171 تحلیلگر و مشاور سیستم های اطلاعاتی A 870 2171 تحلیلگر و مشاور سیستم های اطلاعاتی A 4846
6322 برنامه نویس کامپیوتر و توسعه دهنده رسانه تعاملی A 3450 6322 برنامه نویس کامپیوتر و توسعه دهنده رسانه تعاملی A 3819 6322 برنامه نویس کامپیوتر و توسعه دهنده رسانه تعاملی A 4661
1111 حسابرس و حسابدار مالی A 2483 1111 حسابرس و حسابدار مالی B 2607 1111 حسابرس و حسابدار مالی A 4228
1241 معاون اداری B 2335 1241 معاون اداری B 2407 1241 معاون اداری B 4041

 

متداول ترین مشاغل در میان کاندیداهایی که امتیاز جاب آفر را کسب کردند، ناظران سرویس غذایی و برنامه نویسان کامپیوتر بودند. این مورد برای سال 2020 نیز جدید و احتمالاً نتیجه دراو های CEC است.

جدول شماره 24: مجموع مشاغل جاب آفر متداول در بین سال های 2018 تا 2020  بر اساس دعوت نامه

شغل استخدامی ترتیب داده شده نوع مهارت 2018 شغل استخدامی ترتیب داده شده نوع مهارت 2019 شغل استخدامی ترتیب داده شده نوع مهارت 2020
2173 مهندس و طراح نرم افزار A 783 2173 مهندس و طراح نرم افزار A 917 2173 مهندس و طراح نرم افزار B 1997
2174 برنامه نویس کامپیوتر و توسعه دهنده رسانه های تعاملی A 604 2174 برنامه نویس کامپیوتر و توسعه دهنده رسانه های تعاملی A 870 2174 برنامه نویس کامپیوتر و توسعه دهنده رسانه های تعاملی A 1601
6322 آشپز B 594 6322 آشپز B 838 6322 آشپز A 1377
6311 ناظر خدمات غذایی B 525 6311 ناظر خدمات غذایی B 692 6311 ناظر خدمات غذایی A 1032
2171 تحلیلگر و مشاور سیستم های اطلاعاتی A 490 2171 تحلیلگر و مشاور سیستم های اطلاعاتی A 647 2171 تحلیلگر و مشاور سیستم های اطلاعاتی B 677

 

 سقوط ناگهانی CRS

اگرچه مانند سال‌های گذشته داوطلبان بیشتری در پول اکسپرس حضور داشتند که دارای امتیاز سیستم رتبه‌بندی جامع (CRS)  در محدوده 351 400 بودند، ناگهان تعدادی به صورتی فزاینده به محدوده 451 500 رسیدند. نسبت کاندیداهای با این نمرات بالاتر در مقایسه با 22 درصد سال 2019 و 18 درصد در سال 2019 به 27 درصد افزایش یافته است. حدود 27 درصد از کاندیداها در محدوده امتیازی 300 تا 350 قرار داشتند.

جدول شماره 2: توزیع امتیاز CRS پروفایل های واجد شرایط در زمان ارسال

محدوده امتیاز CRS نمره سال 2018 در صد سال 2018 نمره سال 2019 در صد سال 2019 نمره سال 2020 در صد سال 2020

701-1200

4

1%

7

1%

15

1%

651-700

32

1%

35

1%

38

1%

601-650

90

1%

96

1%

146

1%

551-600

413

1%

426

1%

672

1%

501-550

2982

2%

3797

2%

6053

2%

451-500

35853

18%

53532

22%

71232

27%

401-450

62856

32%

67444

28%

73812

28%

351-400

56634

29%

69614

29%

72129

27%

301-350

30650

16%

37592

16%

36112

14%

251-300

4186

2%

4783

2%

4856

2%

201-250

1205

1%

1133

1%

1081

1%

150-200

567

1%

492

1%

390

1%

101-150

154

1%

140

1%

113

1%

1-100

45

1%

24

1%

9

1%

مجموع

195670

100%

239115

100%

266658

100%

 

اداره مهاجرت کانادا اعلام کرده که 42 درصد از دعوت‌نامه‌ها در سال 2020 به کاندیداهایی که تحصیلات کانادایی داشته‌اند، که این نسبت در سال 2019، 28 درصد بود. این یکی دیگر از نتایج افزایش تنها دراو‌های CEC است.

از 37 دور دعوت در سال گذشته، IRCC  بیست و یک دور که مختص برنامه بود را برگزار کرد: 10 دراو CEC، 10 دراو PNP و یک دراو FSTP. حداقل امتیازات CRS از 687 تا 808 برای دورهای خاص PNP و از 431 تا 467 برای راندهای خاص CEC متغیر بود. یک دراو FSTP امتیاز کات آف (مینیمم) 415 داشت.

وقتی فقط به همه دراوهای برنامه نگاه می‌کنیم، محدوده امتیاز کات آف (مینیمم)  CRS در سال 2021 کمی بیشتر از سال 2019 بود. میانگین امتیازات در سال 2020 در مقایسه با میانگین 461 در سال 2019 به حدود 472 رسید. این افزایش نشان گر این است که pool اکسپرس انتری در سال 2020 در نتیجه تلاش های IRCC جهت هدف قرار دادن کاندیداهای CEC  و PNP، برای کاندیداهای FSWP و FSTP رقابتی تر شد.

در سال 2020، IRCC  همچنین تعداد امتیازهای موجود برای کاندیداهای فرانسوی زبان و دو زبانه را در pool اکسپرس انتری افزایش داد. در 20 اکتبر 2020، تعداد امتیازهای اعطا شده از طریق اکسپرس انتری برای کاندیداهای فرانسوی زبان از 15 به 25 و برای کاندیداهای دو زبانه از 30 به 50 افزایش یافت. این تغییر برای حمایت از هدف کانادا جهت افزایش مهاجرت فرانسوی ها به خارج از کبک به میزان 4.4 درصد تا سال 2023 طراحی شده و شانس فرانسوی زبانان برای دریافت ITA را نیز بهبود می بخشد. نسبت کاندیداهایی که در pool اکسپرس انتری معیارهای امتیاز اضافی را برای مهارت در زبان فرانسه داشتند از 4 درصد سال 2019 به 5 درصد در سال 2020 افزایش یافت.


 مقصد اصلی انتاریو

تقریباً دو سوم متقاضیان اصلی که از طریق اکسپرس انتری در سال 2020 درخواست داده بودند، انتاریو را به عنوان استان مقصد خود نام بردند، که این تعداد کمی بیشتر ازتعداد متقاضیان سال 2019 بود. همچنین در مقایسه با سال 2019، تعداد متقاضیان اصلی که قصد مهاجرت به ساسکاچوان، بریتیش کلمبیا و نیوبرانزویک را داشتند در سال 2020 رو به افزایش بود، در حالی که تعداد متقاضیانی که قصد اقامت در آلبرتا و نوا اسکوشیا را داشتند کاهش یافت.

جدول شماره 34: درخواست های اقامت دائم دریافت شده در سال های 2019 و 2020 از طریق اکسپرس انتری ، بر اساس استان مقصد متقاضیان اصلی

استان مقصد

2019

2020

آلبرتا

6423

5749

بریتیش کلمبیا

13482

16069

منیتوبا

1492

1360

نیوبرانزویک

659

784

نیوفاوندلند و لابرادور

123

156

نورث وست تریتوریز

1519

1568

نوا اسکوشیا

33

25

نوناووت

10

10

انتاریو

41764

47924

پرنس ادوارد آیلند

462

426

ساسکاچوان

1275

1942

یوکان

33

39

مجموع

67257

76052

مقصد اکثریت افرادی که در سال 2020 اقامت دائم دریافت کردند، انتاریو بود (که این مساله بسیار شبیه به آنچه در پروفایل ها اعلام شده بود)

 

جدول شماره 40: مجموع افرادی که از طریق اکسپرس انتری اقامت دائم دریافت کردند

استان/ قلمرو مقصد

تعداد سال 2018

تعداد سال 2019

تعداد سال 2020

نیوفاوندلند و لابرادور

244

245

159

پرنس ادوارد آیلند

470

546

445

نوا اسکوشیا

3255

3346

1556

نیوبرانزویک

1876

1691

820

انتاریو

59667

69986

37524

منیتوبا

961

2521

1514

ساسکاچوان

2744

3108

1247

آلبرتا

6906

8019

7003

بریتیش کلمبیا

16028

20050

13589

یوکان

40

40

30

نورث وست تریتوریز

35

39

30

نوناووت

-

10

6

مجموع

92229

109604

63923

 

 

 منبع : CICNEWS

 

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (وکیل رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

5.0/5 (3 رای)
ircc 2024 8ircc 2024 7ircc 2024 6ircc 2024 5
ارسال نظر
verification
زمان ثبت
سه شنبه 21 دی 1400 12:31
سارا اعتماد نیا
ممنون از اطلاعات مفیدی که انتشار میدید
ادمین پل

ممنون از نظرتون