• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
manitoba 2019 1

 در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ دراو این استان برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

 برنامه SKILLED WORKERS IN MANITOBA

 تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر شده: ۱۲۴

 کمترین امتیاز دعوت شده: ۵۷۵

 برنامه INTERNATIONAL EDUCATION STREAM

 تعداد LAA های صادر شده: ۱۷

 برنامه SKILLED WORKERS OVERSEAS

 تعداد LAA های صادر شده: ۱۶

  که مستقیما توسط MPNP و در زیر مجموعه یک Strategic Recruitment Initiative دعوت شده اند

 کمترین امتیاز دعوت شده: ۷۰۵

 تعداد LAA های صادر شده: ۲۹۹

 که پروفایل فعال اکسپرس انتری داشته و حداقل ۶ ماه سابقه کار در ناک های شغلی مورد استان منیتوبا داشته اند، یا

 اقوام نزدیک داخل منیتوبا داشته یا اینکه سابقه قبلی کار یا تحصیل داخل منیتوبا دارند و 

 حداقل نمره زبان CLB۵ را دارند مگر اینکه در مشاغلی باشند که نمره CLB۷ نیاز داشته باشد یا اینکه ناک ترید باشند که CLB۶  نیاز دارد.

 کمترین امتیاز دعوت شده: ۵۷۲

ارسال نظر
verification