• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
manitoba 2019 3

  استان منیتوبا در تاریخ ۲۰ جون ۲۰۱۹ دراو شماره ۶۸ خود را انجام داد که نتایج آن به صورت زیر می باشد:
 

 برنامه SKILLED WORKERS IN MANITOBA

تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر شده: ۱۰۱

  • کمترین امتیاز دعوت شده: ۴۷۵

 برنامه INTERNATIONAL EDUCATION STREAM

تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر شده: ۲۶
 

 برنامه SKILLED WORKERS OVERSEAS

تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر شده: ۳۵

  • که مستقیما توسط MPNP و در زیر مجموعه یک Strategic Recruitment Initiative دعوت شده اند

کمترین امتیاز دعوت شده: ۷۰۴

تعداد LAA های (Letters of Advice to Apply) صادر شده: ۲۸۸

  • که پروفایل فعال اکسپرس انتری داشته و حداقل ۶ ماه سابقه کار در ناک های شغلی مورد استان منیتوبا داشته اند.
     

توجه:

دعوت نامه های صادر شده زیر مجموعه SKILLED WORKERS OVERSEAS فقط برای افرادی صادر شده است که اقوام نزدیک داخل منیتوبا داشته یا اینکه سابقه تحصیل یا کار (در ناک های شغلی مورد این استان) داخل منیتوبا دارند.

برای آشنایی بیشتر با این برنامه لطفاً مطلب ما در رابطه با برنامه های استان منیتوبا را مطالعه کنید.

ارسال نظر
verification