• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661

مسیر جدید سرمایه گذاری کشاورزی / مزرعه داری استان منیتوبا (Farm Investor Pathway-FIP) جایگزین برنامه قبلی تحت عنوان طرح ابتکاری استخدام استراتژیک (Farm Strategic Recruitment Initiative) شده است. بطور خلاصه، این برنامه برای متقاضیانی مناسب است که توانایی و تجربه اثبات شده در کشاورزی و مزرعه داری داشته و با برخوردار بودن از سرمایه مناسب قصد احداث و مدیریت مزرعه ای در روستاهای منیتوبا را داشته باشند. در صورت پذیرفته شدن طرح پیشنهادی توسط استان، بایستی وثیقه ۷۵ هزار دلاری نزد دولتی منیتوبا سپرده شود.

این انتظار می رود که متقاضیان موفق از طریق این برنامه بتوانند فعالیت مزرعه داری را در منیتوبا راه بیاندازند که تولید اصلی آن همراستا با نیازهای استان است. نوع فعالیت و سرمایه گذاری بایستی در مطابقت با آمارهای استانی بوده و با صنعت مزرعه داری منیتوبا همخوانی داشته باشد. عملیات مزرعه داری / کشاورزی که تولیدات آنها همراستا با نیازهای اصلی استان نباشد ممکن است از طریق برنامه کارآفرینی همین استان قابلیت اقدام داشته باشند.

حداقل نیازمندی های شرکت در این برنامه

 چند نکته مهم:

این برنامه بر اساس Expressiom of Interest عمل می کند. این بدان معناست که صرفاً داشتن حداقل شرایط تضمین کننده موفقیت نیست. تنها آن دسته از متقاضیانی شانس موفقیت در این برنامه را دارند که بتوانند با داشتن تجربه و سابقه مناسب، مقدار سرمایه گذاری قابل توجهی را انجام داده و طرح توجیهی مناسب و جامعی ارائه بدهند.

رقم ۳۰۰ هزار دلار حداقل مقدار مورد نیاز است، اما ممکن است برای قبولی در این برنامه نیاز به سرمایه گذاری مبلغ بیشتری باشد. مقدار دقیق بستگی به زمینه فعالیت مورد نظر و جزئیات طرح احتمالی بزینس دارد.

این برنامه مستقیماً به اقامت دائم ختم نمی شود. پس از بدست آوردن امتیاز کافی و دریافت قبولی، متقاضی باید با ورک پرمیت وارد کانادا شود و طرح توجیهی ارائه شده خود را اجرایی نماید. سپس بر اساس فیدبک دریافتی و برآورده نمودن شروط لازم، می تواند برای اقامت دائم خود و خانواده اش اقدام نماید.

 چنانچه علاقه مند به اقدام از طریق برنامه سرمایه گذاری کشاورزی / مزرعه داری استان منیتوبا هستید، می توانید از خدمات مشاوره ای و وکالت پل بهره مند شوید.

فرم ارزیابی برنامه های تجاری و سرمایه گذاری اختصاصی پل

خدمات وکالت پرونده های مهاجرتی پل

 مراحل شرکت در برنامه سرمایه گذاری کشاورزی / مزرعه داری منیتوبا:

 • ارزیابی اولیه و عقد قرارداد

  ۱. ارزیابی و مشاوره اولیه و اطمینان از دارا بودن شرایط اقدام

  ۲. عقد قرارداد رسمی (تحت فرمت شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا)

  ۳. آماده سازی اطلاعات و مدارک

 • تائیدیه اداره مهاجرت منیتوبا

  ۱. تحقیق و بررسی در مورد بزینس مورد نظر

  ۲. تماس با مقامات محلی و مذاکره درمورد طرح بزینس

  ۳. سفر اکتشافی به استان پس از دریافت تائیدیه اولیه

  ۴. ارسال درخواست اولیه به همراه طرح بزینس به استان (آنلاین)

  ۵. ارسال پرونده کامل به استان شود (آنلاین)

  ۶. امضای توافقنامه تجاری با اداره مهاجرت منیتوبا

  ۷. پرداخت وثیقه ۷۵ هزار دلاری به دولت منیتوبا

 • اقامت دائم کانادا

  ۱. دریافت تائیدیه نهایی استانی

  ۲. اقدام و دریافت اقامت دائم

  ۳. حضور متقاضی در استان و اجرای طرح بزینس ارائه شده

ارسال نظر
verification