• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
ontario 2019 17

 استان انتاریو ارسال پیام های ابراز علاقه مندی (NOI) به متقاضیان داخل پول اکسپرس انتری را ادامه داده است.

 در ۲۲ ماه May دراو انتاریو برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

 تعداد NOI ارسال شده: ۳۶۰

 زمان سرچ در پرتال اکسپرس انتری: ۲۲ می ۲۰۱۹

 تعداد کل NOI های صادر شده سال ۲۰۱۹ در این استریم: ۵۴۹

 بازه امتیازی متقاضیان: بازه ندارد

 تاریخ سابمیت شدن پروفایل اکسپرس انتری: ۲۲ می ۲۰۱۸ الی ۲۲ می ۲۰۱۹

 انتاریو به صورت منظم به ارسال NOI برای فرانسوی زبان ها ادامه خواهد داد و شرط ۴۰۰ امتیاز دیگر وجود ندارد.

ارسال نظر
verification