• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
ontario 2019 2


 استان انتاریو ارسال پیام های ابراز علاقه مندی (NOI) به متقاضیان داخل پول اکسپرس انتری را ادامه داده است.

 در ۱۱ ژانویه draw انتاریو برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

 تعداد NOI ارسال شده: ۳۸

 زمان سرچ در پرتال اکسپرس انتری: ۱۱ ژانویه ۲۰۱۹

 تعداد کل دعوت نامه های صادر شده سال ۲۰۱۹ در این استریم: ۳۸ دعوت نامه

 بازه امتیازی متقاضیان: بازه ندارد

 تاریخ سابمیت شدن پروفایل اکسپرس انتری: ۱۱ ژانویه ۲۰۱۸ الی ۱۱ ژانویه ۲۰۱۹

انتاریو به صورت منظم به ارسال NOI برای فرانسوی زبان ها ادامه خواهد داد و شرط ۴۰۰ امتیاز دیگر وجود ندارد.

ارسال نظر
verification