• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
ontario 2019 25

تعداد NOI ارسال شده: 1773
 بازه امتیازی دعوت شده: 435 تا 458
 تاریخ ساخت پروفایل: 1 آگوست 2018 تا 1 آگوست 2019

 شاخه HCP - Tech Draw برنامه استانی انتاریو جدیداً  آغاز به کار نموده است و متخصصین فناوری را در پول اکسپرس انتری دعوت می کند.

 اگر دعوتنامه از انتاریو دریافت کرده اید جهت انجام پرونده خود به شکل دقیق و کامل با کارشناسان شرکت پل تماس بگیرید. چنانچه توانایی کسب این امتیازات را دارید قبل از دست دادن فرصت ها اقدام نمائید.

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پل (eCanada سابق) دنبال نمائید.

ارسال نظر
verification