• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
ontario 2019 26

 تاریخ برگزاری دراو: 15 آگوست 2019

تعداد NOI ارسال شده: 997
بازه امتیازی دعوت شده: 439 تا 465
تاریخ ساخت پروفایل: 15 آگوست 2018 تا 15 آگوست 2019

در این دعوت متقاضیانی که با شرایط ذکر شده داخل پول اکسپرس انتری بودند و ناک شغلی آنها یکی از موارد زیر بوده است دعوتنامه استانی دریافت نمودند:

مدیر خدمات اداری (ناک 0114)
مشاور بازرگانی (ناک 1122)
مدیر بازاریابی و تبلیغات (ناک 0124)
مدیر فروش شرکت های بزرگ (ناک 0601)
مدیر خرده یا عمده فروشی (ناک 0621)
حسابرس یا حسابدار مالی (ناک 1111)
پرستار (ناک 3012)
مدیر مالی (ناک 0111)
آفیسر مالی (ناک 1114)
مدیر مشتریان  (ناک 0651)

اگر دعوتنامه از انتاریو دریافت کرده اید جهت انجام پرونده خود به شکل دقیق و کامل با کارشناسان شرکت پل تماس بگیرید. چنانچه توانایی کسب این امتیاز را دارید قبل از دست دادن فرصت ها اقدام نمائید.

برنامه های مهاجرتی کانادا را با پل (eCanada سابق) دنبال نمائید.

 

ارسال نظر
verification