• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
ontario 2020 2

 

 تاریخ برگزاری دراو: 15 ژانویه 2019 (25 دی 98)
 

 بازه امتیازی دعوت شده: 460 تا 472


 ناک های شغلی دعوت شده به صورت زیر می باشند:

 2173 - Software engineers and designers
 2174 - Computer programmer and interactive media developers
 2147 - Computer engineers
 2175 - Web designers and developers
 2172 - Database analysts and data administrators
 0213 - Computer and information systems managers


 چنانچه دعوتنامه استانی دریافت کرده اید قبل از اینکه فرصت تهیه و ارسال پرونده کامل، صحیح و دقیق را از دست بدهید با کارشناسان شرکت مهاجرتی پل با داشتن تجربه موفق انجام ده ها پرونده اسکیلدورکر تماس بگیرید.

 

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (وکیل رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

ارسال نظر
verification