• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
ontario 2020 3

 

 تاریخ برگزاری دراو: 13 فوریه 2020 (24 بهمن 98)

 تعداد: 486
 بازه امتیازی: 467 تا 471


 ناک های شغلی دعوت شده به صورت زیر می باشند:

 0111   Financial managers
 0114   Other administrative services managers
 0124   Advertising, marketing and public relations managers
 0601   Corporate sales managers
 0621   Retail and wholesale trade managers
 0651   Managers in customer and personal services, n.e.c.
 1111   Financial auditors and accountants
 1114   Other financial officers
 1122   Professional occupations in business management consulting
 3012   Registered nurses and registered psychiatric nurses

 


 چنانچه دعوتنامه استانی دریافت کرده اید قبل از اینکه فرصت تهیه و ارسال پرونده کامل، صحیح و دقیق را از دست بدهید با کارشناسان شرکت مهاجرتی پل با داشتن تجربه موفق انجام ده ها پرونده اسکیلدورکر تماس بگیرید.

 

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (وکیل رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

ارسال نظر
verification