• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
ontario 2022 03

 

 تاریخ خبر:  19 دسامبر 2022
 

 دعوت در زیرشاخه فناوری (Tech Draw):

بازه امتیازی در پول اکسپرس انتری: 484 تا 490 

 تعداد دعوتنامه صادر شده: 936 

 


 در این دراو برای 8 ناک شغلی دعوت نامه صادر شد. شرط لازم برای دریافت دعوتنامه در این دعوت داشتن امتیاز در بازه ذکر شده در پول اکسپرس انتری، سابقه کار در یکی از رشته های منتخب و حضور در پول اکسپرس انتری بود.

 

  لیست مشاغلی که در این دراو از استان انتاریو دعوتنامه گرفتند:


21211 - Data Scientists 
21231 - Software engineers and designers 
21230 - Computer systems developers and programmers 
21232 - Software developers and programmers 
21234 - Web developers and programmers 
21233 - Web designers 
21223 - Database analysts and data administrators 
21311 - Computer engineers (except software engineers and designers 

 جهت اطمینان از ارسال پرونده مهاجرتی دقیق و کامل با کارشناسان پل، با تجربه انجام صدها پرونده اسکیلدورکر موفق تماس بگیرید.

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (وکیل رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

ارسال نظر
verification