• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
ontario 2023 02

 

 تاریخ خبر:  2 فوریه 2023
 

 دعوت در زیرشاخه HCP اکسپرس انتری (Human Capital Priorities):

 دعوت برای متخصصین حوزه فناوری (Tech Draw)

 

 بازه امتیازی در پول اکسپرس انتری: 481 تا 489

 تعداد دعوتنامه صادر شده: 1127 متقاضی 

 


 این دعوت برای 1127 متقاضی خوش اقبال در زیرشاخه مشاغل تکنولوژی (اختصاصاً کامپیوتری) انجام شد. در این دعوت برای متقاضیان 9 ناک شغلی مختلف دعوتنامه صادر شد. شروط لازم حضور در پول اکسپرس انتری با امتیاز بین 481 تا 489 و داشتن  سابقه کار در یکی از ناک های شغلی منتخب بودند. 

 

  لیست مشاغلی که در این دراو Tech از استان انتاریو دعوتنامه گرفتند:

 

NOC عنوان ناک شغلی
20012  Computer and information systems managers
21211  Data Scientists
21223  Database analysts and data administrators
21230  Computer systems developers and programmers
21231  Software engineers and designers
21232  Software developers and programmers
21233  Web designers
21234  Web developers and programmers
21311  Computer engineers (except software engineers and designers)

 

 

 دعوت در زیرشاخه HCP اکسپرس انتری (Human Capital Priorities):

 دعوت برای متخصصین حوزه سلامتی و بهداشت (Health Draw)

 

 بازه امتیازی در پول اکسپرس انتری: 476 تا 489

 تعداد دعوتنامه صادر شده: 775 متقاضی 

 


 این اولین باری است که استان انتاریو دعوت اختصاصی را برای متقاضیان با سابقه کار در مشاغل حوزه پزشکی و بهداشت و درمان برگزار می کن و با امتیاز مناسبی نیز دعوت انجام شده است که خبر بسیار خوب و امیدوار کننده ای برای متقاضیان مهاجرت به کاناداست. این دعوت برای 775 متقاضی خوش اقبال انجام شد. در این دعوت برای متقاضیان 42 ناک شغلی مختلف دعوتنامه صادر شد. شروط لازم حضور در پول اکسپرس انتری با امتیاز بین 476 تا 489 و داشتن  سابقه کار در یکی از ناک های شغلی منتخب بودند. 

 

  لیست مشاغلی که در این دراو Health از استان انتاریو دعوتنامه گرفتند:

 

NOC عنوان ناک شغلی
30010  Managers in health care
31100  Specialists in clinical and laboratory medicine
31101  Specialists in surgery
31102  General practitioners and family physicians
31103  Veterinarians
31110  Dentists
31111  Optometrists
31112  Audiologists and speech-language pathologists
31120  Pharmacists
31121  Dietitians and nutritionists
31201  Chiropractors
31202  Physiotherapists
31203  Occupational therapists
31204  Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment
31209  Other professional occupations in health diagnosing and treating
31300  Nursing coordinators and supervisors
31301  Registered nurses and registered psychiatric nurses
31302  Nurse practitioners
31303  Physician assistants, midwives and allied health professionals
32100  Opticians
32101  Licensed practical nurses
32102  Paramedical occupations
32103  Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
32104  Animal health technologists and veterinary technicians
32109  Other technical occupations in therapy and assessment
32110  Denturists
32111  Dental hygienists and dental therapists
32112  Dental technologists and technicians
32120  Medical laboratory technologists
32121  Medical radiation technologists
32122  Medical sonographers
32123  Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists
32124  Pharmacy technicians
32129  Other medical technologists and technicians
32200  Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists
32201  Massage therapists
32209  Other practitioners of natural healing
33100  Dental assistants and dental laboratory assistants
33101  Medical laboratory assistants and related technical occupations
33102  Nurse aides, orderlies and patient service associates
33103  Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants
33109  Other assisting occupations in support of health services

 

 

 جهت اطمینان از ارسال پرونده مهاجرتی دقیق و کامل با کارشناسان پل، با تجربه انجام صدها پرونده اسکیلدورکر موفق تماس بگیرید.

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (مشاور رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

ارسال نظر
verification