• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
ontario 2023 04

 

 تاریخ خبر:  16 مارچ 2023
 

 دعوت در زیرشاخه اکسپرس انتری دو زبانه - فرانسوی / انگلیسی:


 ویژه مشاغل فناوری، فنی و حرفه ای و سایر مشاغل اولویت دار
 

 بازه امتیازی در پول اکسپرس انتری: 291 تا 489

 تعداد دعوتنامه صادر شده: 271 متقاضی 

 


 ویژه مشاغل حوزه بهداشت و سلامتی، آموزش و بخش مالی

 بازه امتیازی در پول اکسپرس انتری: 400 تا 489

 تعداد دعوتنامه صادر شده: 344 متقاضی 


برنامه استانی انتاریو از جمله برنامه های خیلی خوب "اقامت دائم کانادا" است که متقاضی های دوزبانه فرانسوی/ انگلیسی را دعوت به اقدام می کند.

 

   دعوت هایی که امروز 16 مارچ انجام شدند از 2 جهت دارای اهمیت هستند:

  • مینیمم امتیاز کاهش خیلی زیادی داشت و صدها نفر با امتیاز 291 به بالا دعوت شدند که امتیاز خیلی پائینی در پول اکسپرس انتری به شمار می رود!
  • 59 شغل مختلف از فناوری، فنی و حرفه ای و مشاغل اولویت دار دیگر و 39 شغل حوزه بهداشت و سلامتی، آموزش و بخش مالی دعوت شدند که تنوع عالی این دعوت ها را نشان می دهد

 

    معنی این دعوت ها برای متقاضی های دیگری که امروز دعوت نشدند چیست؟! 

با توجه به اینکه ممکن است در آینده نزدیک باز هم استان انتاریو چنین دعوت هایی را انجام بدهد، برای 2 دسته از متقاضی ها نتیجه خیلی مهمی دارد:

  • متقاضی هایی که دوزبانه هستند بهتر است در اولین فرصت ممکن وارد پول اکسپرس انتری بشوند
  • متقاضی هایی که دوزبانه نیستند ولی شرایطشان برای گرفتن دعوتنامه اکسپرس انتری یا بقیه برنامه ها خیلی مناسب نیست می توانند روی یادگیری زبان دوم برنامه ریزی کنند تا از فرصت های احتمالی در آینده بتوانند استفاده کنند!

 

 

  لیست مشاغل فناوری، فنی و حرفه ای و مشاغل اولویت دار دیگر که از استان انتاریو دعوتنامه گرفتند:

 

ناک شغلی عنوان ناک شغلی
20010 Engineering managers
20012 Computer and Information Systems Managers
21111 Forestry professionals
21112 Agricultural representatives, consultants and specialists
21120 Public and environmental health and safety professionals
21211 Data Scientists
21223 Database Analysts and Data Administrators
21230 Computer systems developers and programmers
21231 Software engineers and designers
21232 Software developers and programmers
21233 Web designers
21234 Web Developers and Programmers
21300 Civil engineers
21301 Mechanical engineers
21310 Electrical and electronic engineers
21311 Computer engineers (except software engineers and designers)
21320  Chemical engineers
21321  Industrial and manufacturing engineers
21322  Metallurgical and materials engineers
21330  Mining engineers
21331  Geological engineers
22101  Geological and mineral technologists and technicians
22301  Mechanical engineering technologies and technicians
22302  Industrial engineers and manufacturing technologists and technicians
22313  Aircraft instrument, electrical and avionics mechanics, technicians, and inspectors
62020  Food service supervisors
63201  Butchers - retail and wholesale
63202  Bakers
72011  Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
72014  Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
72020  Contractors and supervisors, mechanic trades
72024  Supervisors, motor transport and other ground transit operators
72100  Machinists and machining and tooling inspectors
72101  Tool and die makers
72104  Structural metal and platework fabricators and fitters
72106 Welders and related machine operators
72200  Electricians (except industrial and power system)
72201  Industrial electricians
72204  Telecommunications line and cable installers and repairers
72205  Telecommunications equipment installation and cable television service technicians
72300  Plumbers
72302  Gas fitters
72310  Carpenters
72311  Cabinetmakers
72320  Bricklayers
72400  Construction millwrights and industrial mechanics
72401  Heavy-duty equipment mechanics
72404  Aircraft mechanics and aircraft inspectors
72410  Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
72421  Appliance servicers and repairers
73100  Concrete finishers
73102  Plasterers, drywall installers and finishers and lathers
73110  Roofers and shinglers
73111  Glaziers
73112  Painters and decorators (except interior decorators)
73402  Drillers and blasters - surface mining, quarrying and construction
82020  Supervisors, mining and quarrying
82030  Agricultural service contractors and farm supervisors
93200  Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors

 

 

  لیست مشاغل حوزه بهداشت و سلامتی، آموزش و بخش مالی که از استان انتاریو دعوتنامه گرفتند:

 

کد ناک عنوان شغلی ناک
10010  Financial managers
10011  Human resources managers
12101  Human resources and recruitment officers
12102  Procurement and purchasing agents and officers
13100  Administrative officers
13110  Administrative assistants
31100  Specialists in clinical and laboratory medicine
31101  Specialists in surgery
31102  General practitioners and family physicians
31112  Audiologists and Speech-Language Pathologists
31120  Pharmacists
31200  Psychologists
31202  Physiotherapists
31203  Occupational Therapists
31204  Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment
31301  Registered nurses and registered psychiatric nurses
31302  Nurse practitioners
31303  Physician assistants, midwives and allied health professionals
32101  Licensed practical nurses
32103  Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
32109  Other technical occupations in therapy and assessment
32120  Medical laboratory technologists
32121  Medical radiation technologists
33102  Nurse aides, orderlies and patient service associates
33103  Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants
33109  Other assisting occupations in support of health services
40021  School principals and administrators of elementary and secondary education
41200  University professors and lecturers
41210  College and other vocational instructors
41220  Secondary school teachers
41221  Elementary school and kindergarten teachers
41300  Social Workers
41301  Therapists in counselling and related specialized therapies
41310  Police investigators and other investigative occupations
41321  Career development practitioners and career counsellors (except education)
42201  Social and community service workers
42202  Early childhood educators and assistants
42203  Instructors of Persons with Disabilities
43100  Elementary and secondary school teacher assistants

 

 

 جهت اطمینان از ارسال پرونده مهاجرتی دقیق و کامل با کارشناسان پل، با تجربه انجام صدها پرونده اسکیلدورکر موفق تماس بگیرید.

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (مشاور رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

ارسال نظر
verification