• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661

۱. نیروی کار خارجی (با پیشنهاد شغلی)

برنامه Employer Job Offer: Foreign Worker Stream استان انتاریو مناسب گروهی از افراد است که موفق به دریافت جاب آفر (بدون نیاز به تائیدیه LMIA) در مشاغل سطوح 0، A یا B در داخل این استان شده اند. این متقاضیان با داشتن چند شرط دیگر می توانند برای دریافت نامینیشن استانی و سپس اقامت دائم کانادا اقدام نمایند. نحوه اقدام برای این برنامه در مرحله استانی به صورت آنلاین و در صورت اعطای نامینیشن در مرحله فدرال به صورت کاغذی می باشد.

 حداقل شرایط لازم برای شرکت در این برنامه

برای شرکت در این برنامه باید حداقل شرایط زیر را داشته باشید. توجه کنید که داشتن این شرایط تضمین کننده واجد شرایط بودن شما برای این برنامه نیست. بعضی از موارد ذیل مربوط به متقاضی و برخی دیگر مربوط به پیشنهاد شغلی و همچنین شرکت ارائه دهنده آن می باشد.

 نیازمندی های جاب آفر:

 باید تمام وقت و دائمی باشد (منظور از جاب آفر دائم این است که کوتاه مدت چند ماهه نباشد)

 شغل پیشنهاد شده در یکی از سطوح 0، A یا B باشد

 میزان حقوق پرداختی مساوی یا بیشتر از حقوق متوسط (Median Wage) باشد. اگر در حال حاضر در آن شغل کار میکنید جاب آفر جدید نباید دستمزدی کمتر از دستمزد فعلی شما در آن شرکت داشته باشد.

 شغل ارائه شده باید مربوط به فعالیت های آن شرکت باشد.

 محل اصلی کار باید داخل استان انتاریو باشد.

 نیازمندی های متقاضی:

 داشتن حداقل دو سال سابقه کار تمام وقت در ۵ سال گذشته در همان ناک شغلی جاب آفر و یا جواز برای انجام آن کار.

 نشان دادن تمایل به استقرار دائمی در استان انتاریو

 وضعیت قانونی در کانادا (در صورت اقدام از داخل کانادا)

 نیازمندی های کارفرما:

 کسب و کار در سه سال گذشته فعال بوده باشد

 اجازه فعالیت داخل استان انتاریو داشته باشد

 از لحاظ استاندارهای کاری مجاز باشد

 اگر متقاضی در حال حاضر خارج از کانادا است شرکت باید نشان دهد که برای جذب نیروی کار در شغل مورد نظر تلاش کرده است و موفق به جذب هیچ شهروند یا مقیم دائم کانادا نشده است (نیازی به تائیدیه LMIA نیست)

 اگر شرکت داخل GTA است باید در یک سال گذشته حداقل ۱ میلیون دلار درآمد خالص داشته باشد و حداقل ۵ نیروی کار تمام وقت که شهروند یا مقیم دائم کانادا هستند در آن شرکت کار کنند.

 اگر شرکت خارج از GTA است باید در یک سال گذشته حداقل ۵۰۰ هزار دلار درآمد خالص داشته باشد و حداقل ۳ نیروی کار تمام وقت که شهروند یا مقیم دائم کانادا هستند در آن شرکت کار کنند.

 مراحل شرکت در این برنامه

برای شرکت در این برنامه باید مراحل زیر طی شوند:

 اطمینان از دارا بودن حداقل شرایط لازم

 ساختن پروفایل آنلاین در OINP e-Filing Portal و انتخاب استریم مورد نظر، آپلود مدارک و اطلاعات لازم

 پرداخت هزینه اقدام ۱۵۰۰ دلار (خارج GTA) ۲۰۰۰ دلار (داخل GTA)

 دریافت تائیدیه استانی (Nomination) در صورت برآوردن نمودن شرایط لازم

 ارسال پرونده اقامت دائم به سازمان مهاجرت کانادا (به صورت کاغذی)

 

 ۲. دانشجویان خارجی (با جاب آفر)

برنامه Employer Job Offer: International Student Stream  استان انتاریو مناسب گروهی از افراد است که در داخل کانادا (و نه الزاماً استان انتاریو) تحصیل کرده و موفق به دریافت جاب آفر (بدون نیاز به تائیدیه LMIA) در مشاغل سطوح 0، A یا B در داخل این استان شده اند. این متقاضیان با داشتن چند شرط دیگر می توانند برای دریافت نامینیشن استانی و سپس اقامت دائم کانادا اقدام نمایند. نحوه اقدام برای این برنامه در مرحله استانی به صورت آنلاین و در صورت اعطای نامینیشن در مرحله فدرال به صورت کاغذی می باشد.

 حداقل شرایط لازم برای شرکت در این برنامه

داشتن حداقل شرایط زیر برای شرکت در این برنامه الزامی است. توجه کنید که داشتن این شرایط تضمین کننده واجد شرایط بودن شما برای این برنامه نیست. بعضی از موارد ذیل مربوط به متقاضی و برخی دیگر مربوط به پیشنهاد شغلی و همچنین شرکت ارائه دهنده آن می باشد.

 نیازمندی های جاب آفر:

 باید تمام وقت و دائمی باشد (منظور از جاب آفر دائم این است که کوتاه مدت چند ماهه نباشد)

 شغل پیشنهاد شده در یکی از سطوح 0، A یا B باشد

 میزان حقوق پرداختی مساوی یا بیشتر ازسطح پائین حقوق (Low Wage) باشد. اگر در حال حاضر در آن شغل کار میکنید جاب آفر جدید نباید دستمزدی کمتر از دستمزد فعلی شما در آن شرکت داشته باشد.

 شغل ارائه شده باید مربوط به فعالیت های آن شرکت باشد.

 محل اصلی کار باید داخل استان انتاریو باشد.

 نیازمندی های اپلیکنت یا متقاضی:

 از یکی از موسسات مجاز کانادایی مدرک حداقل دو ساله تمام وقت دانشگاهی یا از دوره یک ساله تمام وقت که ثبت نام در آن نیازمند داشتن مدرک دانشگاهی کارشناسی بوده است دریافت کرده باشد.

 نشان دادن تمایل به استقرار دائمی در استان انتاریو

 وضعیت قانونی در کانادا (در صورت اقدام از داخل کانادا)

 پرونده استانی باید تا حداکثر دو سال بعد از فارغ التحصیلی در کانادا ارسال شود.

 نیازمندی های کارفرما:

 کسب و کار در سه سال گذشته فعال بوده باشد

 اجازه فعالیت داخل استان انتاریو داشته باشد

از لحاظ استاندارهای کاری مجاز باشد

 اگر شرکت داخل GTA است باید در یک سال گذشته حداقل ۱ میلیون دلار درآمد خالص داشته باشد و حداقل ۵ نیروی کار تمام وقت که شهروند یا مقیم دائم کانادا هستند در آن شرکت کار کنند.

 اگر شرکت خارج از GTA است باید در یک سال گذشته حداقل ۵۰۰ هزار دلار درآمد خالص داشته باشد و حداقل ۳ نیروی کار تمام وقت که شهروند یا مقیم دائم کانادا هستند در آن شرکت کار کنند.

 مراحل شرکت در این برنامه

برای شرکت در این برنامه باید مراحل زیر طی شوند:

 اطمینان از دارا بودن حداقل شرایط لازم

 ساختن پروفایل آنلاین در OINP e-Filing Portal و انتخاب استریم مورد نظر، آپلود مدارک و اطلاعات لازم

 پرداخت هزینه اقدام ۱۵۰۰ دلار (خارج GTA) ۲۰۰۰ دلار (داخل GTA)

 دریافت تائیدیه استانی (Nomination) در صورت برآوردن نمودن شرایط لازم

 ارسال پرونده اقامت دائم به سازمان مهاجرت کانادا (به صورت کاغذی)

 

۳. متقاضیانی با سابقه کار در مشاغل پرتقاضا (با جاب آفر)

برنامه Employer Job Offer: In-Demand Skills Stream  استان انتاریو مناسب گروهی از افراد است که موفق به دریافت جاب آفر (بدون نیاز به تائیدیه LMIA) در مشاغل موجود در لیست نیازمندی های استان (مانند کشاورزی و ساخت و ساز) در داخل این استان شده اند. این متقاضیان با داشتن چند شرط دیگر می توانند برای دریافت نامینیشن استانی و سپس اقامت دائم کانادا اقدام نمایند. نحوه اقدام برای این برنامه در مرحله استانی به صورت آنلاین و در صورت اعطای نامینیشن در مرحله فدرال به صورت کاغذی می باشد.

 حداقل شرایط لازم برای شرکت در این برنامه

برای شرکت در این برنامه باید حداقل شرایط زیر را داشته باشید. توجه کنید که داشتن این شرایط تضمین کننده واجد شرایط بودن شما برای این برنامه نیست. بعضی از موارد ذیل مربوط به متقاضی و برخی دیگر مربوط به پیشنهاد شغلی و همچنین شرکت ارائه دهنده آن می باشد.

 نیازمندی های جاب آفر:

 باید تمام وقت و دائمی باشد (منظور از جاب آفر دائم این است که کوتاه مدت چند ماهه نباشد)

 شغل پیشنهاد شده در یکی از ناک های شغلی زیر باشد:

NOC 7441 – Residential and commercial installers and servicers 

NOC 7521 – heavy equipment operators-except crane 

NOC 7611 – construction trades helpers and labourers 

NOC 8431 – general farm workers 

NOC 8432 – nursery and greenhouse workers 

NOC 8611 – harvesting labourers 

NOC 9462 – industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers 

 

 میزان حقوق پرداختی باید مساوی یا بیشتر از حقوق متوسط (Median Wage) باشد. اگر در حال حاضر در آن شغل کار میکنید جاب آفر جدید نباید دستمزدی کمتر از دستمزد فعلی شما در آن شرکت داشته باشد.

 شغل ارائه شده باید مربوط به فعالیت های آن شرکت باشد.

 محل اصلی کار باید داخل استان انتاریو باشد     

 نیازمندی های اپلیکنت یا متقاضی:

 داشتن حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت (یا معادل پارت تایم) در سه سال گذشته در همان ناک شغلی در داخل انتاریو

 داشتن حداقل نمره زبان CLB4 در همه مهارت ها در یکی از آزمون های مورد تایید سازمان مهاجرت

 داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

 داشتن حداقل تمکن مالی لازم برای تمام اعضای داخل پرونده برای زندگی داخل کانادا. اگر متقاضی از شغل فعلی که برای آن جاب آفر نیز دریافت کرده است کسب درآمد می کند می تواند از آن به عنوان تمکن مالی استفاده کند به شرط اینکه کمتر از حداقل تمکن مورد نیاز نباشد

 نشان دادن تمایل به استقرار دائمی در استان انتاریو

 وضعیت قانونی در کانادا (در صورت اقدام از داخل کانادا)

 نیازمندی های کارفرما:

 کسب و کار در سه سال گذشته فعال بوده باشد

 اجازه فعالیت داخل استان انتاریو داشته باشد

 از لحاظ استاندارهای کاری مجاز باشد

 اگر متقاضی در حال حاضر خارج از کانادا است شرکت باید نشان دهد که برای جذب نیروی کار در شغل مورد نظر تلاش کرده است و موفق به جذب هیچ شهروند یا مقیم دائم کانادا نشده است (نیازی به تائیدیه LMIA نیست)

 اگر شرکت داخل GTA است باید در یک سال گذشته حداقل ۱ میلیون دلار درآمد خالص داشته باشد و حداقل ۵ نیروی کار تمام وقت که شهروند یا مقیم دائم کانادا هستند در آن شرکت کار کنند.

 اگر شرکت خارج از GTA است باید در یک سال گذشته حداقل ۵۰۰ هزار دلار درآمد خالص داشته باشد و حداقل ۳ نیروی کار تمام وقت که شهروند یا مقیم دائم کانادا هستند در آن شرکت کار کنند.

 مراحل شرکت در این برنامه

برای شرکت در این برنامه باید مراحل زیر طی شوند:

 اطمینان از دارا بودن حداقل شرایط لازم

 ساختن پروفایل آنلاین در OINP e-Filing Portal و انتخاب استریم مورد نظر، آپلود مدارک و اطلاعات لازم

 پرداخت هزینه اقدام ۱۵۰۰ دلار (خارج GTA) ۲۰۰۰ دلار (داخل GTA)

 دریافت تائیدیه استانی (Nomination) در صورت برآوردن نمودن شرایط لازم

 ارسال پرونده اقامت دائم به سازمان مهاجرت کانادا (به صورت کاغذی)

4.0/5 (6 رای)
ارسال نظر
verification