• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661

 دو زیرمجموعه برنامه های تجاری استان بریتیش کلومبیا عبارتند از:

برنامه اصلی کارآفرینی

برنامه آزمایشی کارآفرینی محلی

3.6/5 (5 رای)
ارسال نظر
verification