• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661

 دو زیرمجموعه برنامه های تجاری استان ساسکچوان عبارتند از:

برنامه کارآفرینی

برنامه مالکیت و مدیریت مزرعه (استریم اصلی و کشاورز جوان)

3.0/5 (4 رای)
ارسال نظر
verification