• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661

 امتیاز در استخر متقاضیان (بر مبنای ۱۲۰۰ امتیاز)

 1. فاکتورهای شخصی متقاضی اصلی

  1. سن
  2. تحصیلات
  3. زبان
  4. سابقه کار کانادایی
 2. فاکتورهای مربوط به همسر یا پارتنر رسمی

  1. تحصیلات
  2. زبان
  3. سابقه کار کانادایی
 3. امتیازات ترکیبی (انتقال مهارت)

  1. تحصیلات
  2. سابقه کار خارجی
  3. تائیدیه شغلی صنفی 
 4. امتیازات تکمیلی

  1. خواهر یا برادر در کانادا
  2. مهارت های فرانسوی
  3. تحصیلات کانادایی
  4. پیشنهاد شغلی
  5. تائیدیه استانی

اگر از بخش اول حداقل ۶۷ امتیاز را داشته باشید می توانید وارد پول اکسپرس انتری شوید. در این قسمت با توجه به شرایط و ویژگی ها امتیاز ثانویه ای بر مبنای ۱۲۰۰ به شما داده می شود که تعیین کننده این خواهد بود که آیا شانس دریافت دعوت نامه را خواهید داشت یا خیر.

 در ادامه می توانید خلاصه ای از سیستم امتیازبندی را مطالعه نمائید: 
 

 بخش اول: فاکتورهای شخصی متقاضی اصلی

فاکتور حداکثر امتیاز در حالت متاًهلی حداکثر امتیاز در حالت مجردی
سن ۱۰۰ ۱۱۰
تحصیلات ۱۴۰ ۱۵۰
سطح زبان ۱۵۰ ۱۶۰
سابقه کار کانادایی ۷۰ ۸۰

 بخش دوم: فاکتورهای مربوط به همسر

فاکتور حداکثر امتیاز
تحصیلات ۱۰
سطح زبان ۲۰
سابقه کار کانادایی ۱۰

 بخش سوم: امتیازات ترکیبی (انتقال مهارت)

قسمت اول تحصیلات
فاکتور حداکثر امتیاز
تحصیلات بالاتر از دیپلم به همراه سطح زبان خوب ۵۰
تحصیلات بالاتر از دیپلم به همراه سابقه کار کانادایی ۵۰
قسمت دوم سابقه کار خارج از کانادا
سابقه کار خارج از کانادا به همراه سطح زبان خوب ۵۰
سابقه کار خارج از کانادا به همراه سابقه کار داخل کانادا ۵۰
قسمت سوم تائیدیه مشاغل مهارتی 
تائیدیه مشاغل مهارتی به همراه سطح زبان خوب ۵۰

 بخش چهارم: امتیازات تکمیلی

فاکتور حداکثر امتیاز
خواهر یا برادر در کانادا (مقیم دائم یا سیتیزن) ۱۵
مهارت های زبانی فرانسوی ۵۰
تحصیلات بالاتر از دیپلم در کانادا ۳۰
پیشنهاد شغلی ۵۰ یا ۲۰۰
تائیدیه استانی ۶۰۰

 

 برای محاسبه امتیاز خود در داخل پول اکسپرس انتری می توانید از ابزار رسمی تعبیه شده در سایت سازمان مهاجرت کانادا تحت عنوان CRS Tool استفاده نمائید.

2.8/5 (5 رای)
ارسال نظر
verification