• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661

 امتیاز در استخر متقاضیان (بر مبنای ۱۲۰۰ امتیاز)

 1. فاکتورهای شخصی متقاضی اصلی

  1. سن
  2. تحصیلات
  3. زبان
  4. سابقه کار کانادایی
 2. فاکتورهای مربوط به همسر

  1. تحصیلات
  2. زبان
  3. سابقه کار کانادایی
 3. امتیازات ترکیبی (انتقال مهارت)

  1. تحصیلات
  2. سابقه کار خارجی
  3. تائیدیه شغلی
 4. امتیازات تکمیلی

  1. خواهر یا برادر در کانادا
  2. مهارت های فرانسوی
  3. تحصیلات
  4. پیشنهاد شغلی
  5. تائیدیه استانی

اگر از بخش اول حداقل ۶۷ امتیاز را داشته باشید می توانید وارد پول اکسپرس انتری شوید. در این قسمت با توجه به شرایط و ویژگی ها امتیاز ثانویه ای بر مبنای ۱۲۰۰ به شما داده می شود که تعیین کننده این خواهد بود که آیا شانس دریافت دعوت نامه را خواهید داشت یا خیر.

 برای محاسبه امتیاز خود در پول اکسپرس انتری می توانید از ابزار محاسبه گر ۱۲۰۰ امتیازی اختصاصی پل استفاده کنید.

در ادامه می توانید خلاصه ای از سیستم امتیازبندی را مطالعه نمائید: 
 

 بخش اول: فاکتورهای شخصی متقاضی اصلی

فاکتور حداکثر امتیاز در حالت متاًهلی حداکثر امتیاز در حالت مجردی
سن ۱۰۰ ۱۱۰
تحصیلات ۱۴۰ ۱۵۰
سطح زبان ۱۵۰ ۱۶۰
سابقه کار کانادایی ۷۰ ۸۰

 بخش دوم: فاکتورهای مربوط به همسر

فاکتور حداکثر امتیاز
تحصیلات ۱۰
سطح زبان ۲۰
سابقه کار کانادایی ۱۰

 بخش سوم: امتیازات ترکیبی (انتقال مهارت)

قسمت اول تحصیلات
فاکتور حداکثر امتیاز
تحصیلات بالاتر از دیپلم به همراه سطح زبان خوب ۵۰
تحصیلات بالاتر از دیپلم به همراه سابقه کار کانادایی ۵۰
قسمت دوم سابقه کار خارج از کانادا
سابقه کار خارج از کانادا به همراه سطح زبان خوب ۵۰
سابقه کار خارج از کانادا به همراه سابقه کار داخل کانادا ۵۰
قسمت سوم تائیدیه مشاغل مهارتی 
تائیدیه مشاغل مهارتی به همراه سطح زبان خوب ۵۰

 بخش چهارم: امتیازات تکمیلی

فاکتور حداکثر امتیاز
خواهر یا برادر در کانادا (مقیم دائم یا سیتیزن) ۱۵
مهارت های زبانی فرانسوی ۳۰
تحصیلات بالاتر از دیپلم در کانادا ۳۰
پیشنهاد شغلی ۲۰۰
تائیدیه استانی ۶۰۰

 

 چگونه می‌توان به امتیاز بالای ۴۴۰ رسید؟ (بدون جاب آفر، نامینیشن استانی یا تحصیلات داخل کانادا)

 • باید دارای حداقل مدرک فوق لیسانس، حداقل سطح CLB۹ (Canadian Language Benchmark) در آیلتس جنرال (L=۸, R=۷, W=۷, S=۷)، حداقل سه سال سابقه کار خارج از کانادا و سن مناسب باشید (بیشتر از ۳۴ سال نباشد)
 • اگر سابقه کار شما زیر سه سال است علاوه بر داشتن شرایط بند بالا باید نمره زبان بالاتر از CLB۹ و سن ایده آل (حداکثر ۲۹) داشته باشید تا امتیازتان بالای ۴۴۰ شود.
 • اگر مدرک تحصیلی تان لیسانس است فقط در صورتی می توانید امتیاز ۴۴۰ یا بیشتر کسب کنید که مدرک ارزیابی شده تان معادل دو مدرک (یکی حداقل ۳ ساله یا بیشتر) باشد. در این حالت با کسب نمره زبان CLB۹ ممکن است شانس کسب امتیاز بالا را داشته باشید.

 چه کسانی می‌توانند امتیاز بین ۴۰۰ تا ۴۴۰ داشته باشند؟ (بدون جاب آفر، نامینیشن استانی یا تحصیلات داخل کانادا)

 • اگر مدرک تحصیلی تان لیسانس است باید همه مهارت ‌های زبانی تان CLB۹ باشد تا امتیاز بالای ۴۰۰ بدست بیاورید (به شرط داشتن سه سال سابقه کار و سن مناسب)
 • اگر مدرک تحصیلی تان فوق لیسانس است باید چند مهارت CLB۹ داشته باشید تا به امتیاز بالای ۴۰۰ دست پیدا کنید (به شرط داشتن سه سال سابقه کار و سن مناسب)
2.8/5 (5 رای)
ارسال نظر
verification