• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
pol exclusive news 3

 

 این جلسه در تاریخ 19 دسامبر 2019 توسط سازمان مشاورین مهاجرت ایرانی کانادایی با حضور مدیر رفتار حرفه ای (Director of Professional Conduct) شورای قانونگذاری مشاورین مهاجرت کانادا (ICCRC) آقای Michael Huynh برگزار گردید. محور موضوعات مطرح شده مشکلات بوجود آمده در نتیجه ی فعالیت های غیر قانونی مشاورنماها (Ghost Consultants) در داخل و خارج از کانادا بود. بردیا صنعتی و امیر پوراسماعیل، مشاورین رسمی شرکت های پل و ویکی ویزا، و حدود 40 نفر از دیگر مشاورین رسمی مهاجرت ایرانی و غیر ایرانی مقیم تورنتو نیز از شرکت کنندگان در این جلسه ویژه بودند.

تعداد زیادی از افرادی که در داخل کانادا و تقریباً اکثر افرادی که بیرون از کانادا به انجام امور مهاجرتی مشغولند فاقد مجوزهای لازم می باشند. سپردن پرونده مهاجرتی به یک مشاور غیر مجاز حداقل چند نتیجه را می تواند به دنبال داشته باشد:

 

 ارسال مدارک و اطلاعات ناقص به سازمان های مهاجرتی
 ارسال مدارک جعلی به سازمان های مهاجرتی
 محرومیت های چند ساله از سوی سازمان های مهاجرتی
 عدم بهره مندی از اطلاعات و نکات مهاجرتی دقیق، صحیح و کامل 
 از دست رفتن وقت، فرصت و سرمایه
 پخش شدن اطلاعات و مدارک شخصی 
 قرار گرفتن تحت پیگرد قانونی حتی خارج از کانادا به دلیل تخلفاتی نظیر جعل مدارک

 

 و از همه مهمتر اینکه، متقاضی که پرونده مهاجرتی خود را به مشاور غیر مجاز بسپارد، در صورت بروز هر نوع مشکلی خود به شخصه مسئول می باشد و هیچ گونه توجیه یا پاسخگویی وجود نخواهد داشت.

 از جمله نکات مهمی که توسط آقای Huynh مطرح گردید حوزه اختیارات وسیعتر برای College of Immigration Consultants در دولت جدید برای مقابله قانونی شدید با مشاورین غیر مجاز و حتی فعالیت های غیر قانونی مشاورین مجاز در داخل کانادا در آینده ی نزدیک بود. در خصوص فعالیت های غیرمجاز خارج از کانادا، از آنجائیکه محدودیت های قانونی و بین المللی وجود دارد، در حال حاضر بیش از هر چیز اطلاع رسانی درباره تبعات اعتماد و سپردن کار به دست شیادین و مشاورین غیر مجاز را می توان مورد توجه قرار داد.

 

 

 

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (وکیل رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

3.3/5 (6 رای)
pol exclusive news 2024 1pol exclusive news 38pol exclusive news 36pol exclusive news 35
ارسال نظر
verification