• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
pol exclusive news 4

 

 حادثه دلخراش هوایی و درگذشت هموطنان ایرانی و ایرانی - کانادایی مان را تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان آرزوی صبر و شکیبائی می کنیم.

 

 

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (وکیل رسمی مهاجرت با شماره عضویت R530661)

ارسال نظر
verification