• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
آیا متاهل هستید؟*
  
چند سال دارید؟*
سن به سمت پایین گرد می شود. به طور مثال 37 سال و 10 ماه معادل 37 سال است.
نمره Listening شما در آزمون آیلتس جنرال (یا سایر آزمون های
مورد تایید اداره مهاجرت کانادا) معادل CLB چند است؟*
برای واجد شرایط بودن در برنامه Skilled Worker کانادا باید حداقل نمره CLB7 را در هر اسکیل آیلتس جنرال (یا سایر آزمون های مورد قبول) داشته باشید. برای آزمون انگلیسی آیلتس جنرال یا CELPIP مورد قبول هستند. برای زبان فرانسه آزمون های TEF و TCF مورد قبول هستند.
نمره Reading شما در آزمون آیلتس جنرال (یا سایر آزمون های
مورد تایید اداره مهاجرت کانادا) معادل CLB چند است؟*
برای واجد شرایط بودن در برنامه Skilled Worker کانادا باید حداقل نمره CLB7 را در هر اسکیل آیلتس جنرال (یا سایر آزمون ها مورد قبول) داشته باشید. برای آزمون انگلیسی آیلتس جنرال یا CELPIP مورد قبول هستند.برای زبان فرانسه آزمون های TEF و TCF مورد قبول هستند.
نمره Writing شما در آزمون آیلتس جنرال (یا سایر آزمون های
مورد تایید اداره مهاجرت کانادا) معادل CLB چند است؟*
برای واجد شرایط بودن در برنامه Skilled Worker کانادا باید حداقل نمره CLB7 را در هر اسکیل آیلتس جنرال (یا سایر آزمون هیا مورد قبول) داشته باشید. برای آزمون انگلیسی آیلتس جنرال یا CELPIP مورد قبول هستند. برای زبان فرانسه آزمون های TEF و TCF مورد قبول هستند.
نمره Speaking شما در آزمون آیلتس جنرال (یا سایر آزمون های
مورد تایید اداره مهاجرت کانادا) معادل CLB چند است؟*
برای واجد شرایط بودن در برنامه Skilled Worker کانادا باید حداقل نمره CLB7 را در هر اسکیل آیلتس جنرال (یا سایر آزمون های مورد قبول) داشته باشید. برای آزمون انگلیسی آیلتس جنرال یا CELPIP مورد قبول هستند.برای زبان فرانسه آزمون های TEF و TCF مورد قبول هستند.
آیا غیر از زبان اول، زبان دومی را نیز می توانید ارائه دهید؟*
  
اگر زبان اول را انگلیسی انتخاب کرده اید زبان دوم باید فرانسه باشد و آزمون مورد تایید نیز TEF است. این آیتم امتیاز اضافه دارد و اجباری نیست.
آخرین مدرک تحصیلی شما در چه مقطعی است؟*
میزان سابقه کار شما چند سال است؟*
این سابقه کار ها می توانند در چند ناک مختلف باشند ولی باید در یکی از ناک های شغلی حداقل 1 سال پیوسته باشد.
آیا جاب آفر از داخل کانادا دارید؟*
  
از سوالات بعدی حداکثر 10 امتیاز می توانید کسب کنید
آیا حداقل یک ساله سابقه کار فول تایم در رده های شغلی 0 یا A یا B
در داخل کانادا دارید؟*
  
آیا شما یا همسرتان (در صورتی که متاهل هستید) اقوام نزدیک در کانادا دارید؟*
  
این شخص باید در حال حاضر به عنوان مقیم دائم یا شهروند در کانادا زندگی کرده و حداقل 18 سال داشته باشد. یکی از افراد زیر مورد قبول است: - والدین - پدربزرگ و مادربزرگ - فرزند - نوه - خواهر یا برادر - عمه، خاله، دایی یا عمو - برادر زاده یا خواهر زاده
آیا تحصیل حداقل 2 ساله در داخل کانادا داشته اید؟*
  
آیا به همه سوالات قبلی پاسخ داده و آماده محاسبه امتیاز خود هستید؟*
  
اگر به همه سوالات جواب نداده باشید امتیاز شما به درستی محاسبه نمی شود.