• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661

 زمان لازم برای بررسی هر پرونده توسط اداره مهاجرت کانادا با سایر پرونده‌ها متفاوت هست. اما اداره مهاجرت کانادا زمان تخمینی بررسی پرونده‌های هر برنامه را به صورت هفتگی در وبسایت خود آپدیت می‌کند. ما هم در وبسایت پل، برنامه‌های مهمی که ایرانی‌ها برای آن‌ها اقدام می‌کنند را به صورت هفتگی رصد کرده و زمان اعلام شده توسط اداره مهاجرت کانادا را در این صفحه به روز می‌کنیم. همچنین تاریخ آخرین به روزرسانی را هم عنوان می‌کنیم که از به روز بودن این آمار مطمئن شوید.

 لطفا توجه کنید که این زمانهای اعلام شده توسط اداره مهاجرت برای حدود ۸۰ درصد پرونده‌ها صادق هست و در واقع حدود ۲۰ درصد پرونده ها بیشتر از این زمان طول خواهند کشید

 

مدت زمان لازم برای بررسی پرونده های هر برنامه

 

        ۳۶ روز

۱۴  آگوست ۲۰۱۹

۳۴ روز

۷  آگوست ۲۰۱۹

۴۲ روز

۱۱ جون ۲۰۱۹

۴۹ روز

۲۱ می ۲۰۱۹

۴۷ روز

۱۴ می ۲۰۱۹

۴۶ روز

۷ می ۲۰۱۹

۴۱ روز

۳۰ آپریل ۲۰۱۹

۴۲ روز

۱۶ آپریل ۲۰۱۹

۳۹ روز

۹ آپریل ۲۰۱۹

۳۷ روز

۲ آپریل ۲۰۱۹

۳۹ روز

۲۶ مارچ ۲۰۱۹

۴۲ روز

۱۹ مارچ ۲۰۱۹

۴۴ روز

۱۲ مارچ ۲۰۱۹

۵۶ روز

۵ مارچ ۲۰۱۹

۶۱ روز

۱۹ فوریه ۲۰۱۹

۷۴ روز

۱۲ فوریه ۲۰۱۹

۸۷ روز

۵ فوریه ۲۰۱۹

۹۲ روز

۲۹ ژانویه ۲۰۱۹

۸۶ روز

۱۵ ژانویه ۲۰۱۹

۷۲ روز

۸ ژانویه ۲۰۱۹

۴۳ روز

۲۵ دسامبر ۲۰۱۸

۳۹ روز

۱۳ دسامبر ۲۰۱۸

۳۶ روز

۴ دسامبر ۲۰۱۸

۳۷ روز

۲۷ نوامبر ۲۰۱۸

۳۸ روز

۲۰ نوامبر ۲۰۱۸

۳۶ روز

۱۳ نوامبر ۲۰۱۸

۳۸ روز

۶ نوامبر ۲۰۱۸

۴۱ روز

۳۰ اکتبر ۲۰۱۸

        ۶ هفته            

۱۴ آگوست ۲۰۱۹

۶ هفته            

۷ آگوست ۲۰۱۹

۵ هفته            

۱۱ جون ۲۰۱۹

۷ هفته            

۱۴ می ۲۰۱۹

۶ هفته

۳۰ آپریل ۲۰۱۹

۷ هفته

۱۶ آپریل ۲۰۱۹

۸ هفته

۲۶ مارچ ۲۰۱۹

۱۰ هفته

۱۹ مارچ ۲۰۱۹

۹ هفته

۱۲ مارچ ۲۰۱۹

۱۰ هفته

۲۲ ژانویه ۲۰۱۹

۱۱ هفته

۱۵ ژانویه ۲۰۱۹

۱۲ هفته

۸ ژانویه ۲۰۱۹

۱۱ هفته

۲۵ دسامبر ۲۰۱۸

۱۳ هفته

۱۸ دسامبر ۲۰۱۸

۱۴ هفته

۱۱ دسامبر ۲۰۱۸

۱۵ هفته

۴ دسامبر ۲۰۱۸

۱۴ هفته

۲۷ نوامبر ۲۰۱۸

۱۳ هفته

۱۳ نوامبر ۲۰۱۸

۱۴ هفته

۶ نوامبر ۲۰۱۸

۱۳ هفته

۳۰ اکتبر ۲۰۱۸

۱۲ ماه                                                                                                                                    

 ۱۴ آگوست ۲۰۱۹

۱۲ ماه

۷ آگوست ۲۰۱۹

۱۲ ماه

۱۱ جون ۲۰۱۹

۱۲ ماه

۳۰ اکتبر ۲۰۱۸

        ۱۹ ماه

۱۱ جون ۲۰۱۹

۲۰ ماه

۳۰ آپریل ۲۰۱۹

۱۹ ماه

۲۶ مارچ ۲۰۱۹

۱۹ ماه

۳۰ اکتبر ۲۰۱۸

 

       ۲۲ ماه

۱۱ جون ۲۰۱۹

۲۳ ماه

۲۱ می ۲۰۱۹

۲۴ ماه

۲۶ مارچ ۲۰۱۹

۲۵ ماه

۲۵ دسامبر ۲۰۱۸

۲۵ ماه

۳۰ اکتبر ۲۰۱۸