• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661

 برای اقدام از طریق برنامه سرمایه گذاری کبک باید حتماً توافقنامه تجاری با یکی از موسسات واسط مالی مورد تائید سازمان مهاجرت کبک منعقد شود. بر اساس قانونی که در جولای ۲۰۱۵ به تصویب رسید، طبق فرمولی خاص، سهمیه هر یک از موسسات تعیین گردیده و تنها تعداد محدودی متقاضی سرمایه گذاری می توانند با هر کدام از آنها وارد قرارداد شوند. این توافقنامه سرمایه گذاری یکی از مدارک اجباری است که به همراه پرونده متقاضی به سازمان مهاجرت کبک جهت بررسی ارسال می شود.

investment agreement

  این موسسات در واقع مبلغ سرمایه گذاری را از متقاضی دریافت نموده و از جانب وی در برنامه تجاری تعیین شده توسط دولت مرکزی کبک سرمایه گذاری می نمایند. در حالتی که متقاضی فایننسینگ مبلغ سرمایه گذاری را به موسسه پرداخت می نماید نیز بطور مشابه، اعتبار سرمایه گذاری از جانب موسسه در اختیار دولت قرار می گیرد.

  لیست مؤسسات مورد تائید سازمان مهاجرت کبک عبارتست از (به ترتیب حروف الفبا):

ON INVESTISSEMENTS 

.AURAY CAPITAL CANADA INC 

.CAPITAL SHERBROOKE STREET (SSC) INC 

CTI Capital Valeurs Mobilières 

DUBEAU CAPITAL 

.ECHELON WEALTH PARTNERS INC 

FIDUCIE DESJARDINS 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 

.IN-XO VALEURS MOBILIÈRES INC 

GESTION DES PLACEMENTS STUART 

.INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC 

.JITNEY TRADE INC 

RAYMOND JAMES LTD 

.RENAISSANCE CAPITAL INC 

RICHARDSON GMP LIMITÉE 

THE ROYAL TRUST COMPANY 

.SCOTIA CAPITAUX INC 

SOCIÉTÉ DE FIDUCIE COMPUTERSHARE DU CANADA 

(SOCIÉTÉ DE FIDUCIE HSBC (Canada 

.TRUST ÉTERNA INC 

.VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC 

.VALEURS MOBILIÈRES PEAK INC 

 همکاری شرکت مهاجرتی پل با موسسه سرمایه گذاری Industrial Alliance

industrial group

از میان ۲۲ موسسه مورد تائید سازمان مهاجرت کبک، این افتخار را داریم که با یکی از معتبرترین و پرقدرت ترین آنها یعنی Industrial Alliance  همکاری داشته باشیم. از ویژگی های این سازمان و همکاری با آن عبارتند از:

 این سازمان مالی بسیار عظیم و قدرتمند می باشد بطوریکه تعداد نیروهای آن از نیروهای دولت کبک فراتر می رود. این به معنای رسیدگی سریعتر و بهتر به پرونده ها می باشد.

 اعتبار زیاد این سازمان باعث می شود سهمیه سالیانه بالاتری از سایر سازمان ها داشته باشد.

 سهمیه بالاتر به معنای ضریب اطمینان بالاتر برای سابمیت شدن پرونده به دولت کبک می باشد.

 این سازمان بیش از ۹ وکیل داخلی دارد که وظیفه شان نظارت و رسیدگی به پرونده های سرمایه گذاری می باشد.

 پرونده ها پیش از سابمیت به دولت کبک از ۲ فیلتر عبور می کنند: ۲ وکیل رسمی eCanada و سپس وکلای رسمی شرکت Industrial Alliance

ارسال نظر
verification