• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661

  چنانچه علاقه مند به اقدام از طریق برنامه سرمایه گذاری کبک هستید می توانید از خدمات مشاوره ای و وکالت پل بهره مند شوید.
 

 فرم ارزیابی برنامه های تجاری و سرمایه گذاری اختصاصی پل

 خدمات وکالت پرونده های مهاجرتی پل

 مراحل اقدام از طریق برنامه سرمایه گذاری کبک عبارتند از:

 • ارزیابی اولیه و عقد قرارداد

  ۱. ارزیابی و مشاوره اولیه و اطمینان از دارا بودن شرایط اقدام

  ۲. عقد قرارداد رسمی (تحت فرمت شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا)

  ۳. آماده سازی اطلاعات و مدارک

 • تائیدیه شرکت های سرمایه گذاری

  ۱. امضای توافقنامه با شرکت واسط سرمایه گذاری

  ۲. ارسال پرونده

  ۳. دریافت تائیدیه شرکت سرمایه گذاری

 • تائیدیه سازمان مهاجرت کبک

  ۱. ارسال پرونده به سازمان مهاجرت کبک

  ۲. شرکت در مصاحبه حضوری احتمالی

  ۳. دریافت تائیدیه استانی (CSQ) 

 • اقامت دائم

  ۱. ارسال پرونده به سازمان مهاجرت فدرال

  ۲. تهیه و ارسال مدارک تکمیلی و درخواست های احتمالی

  ۳. دریافت ویزای اقامت دائم

ارسال نظر
verification