• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
quebec 2019 1

 Quebec Immigrant Investor Program – QIIP

 مهلت سابمیت پرونده های سرمایه گذاری کبک که قرار بود از سپتامبر ۲۰۱۸ تا مارچ ۲۰۱۹ باشد تمدید شد و امکان سابمیت پرونده ها تا پایان آگوست امسال محیا می باشد. 

البته با توجه به رقابتی بودن این برنامه و ظرفیت محدود آن از یک طرف و نیز سهمیه محدود هر یک از موسسات سرمایه گذاری مورد تائید دولت از طرف دیگر، توصیه می کنیم انتخاب برای اقدام از طریق این برنامه را به ماه های آخر عقب نیندازید و در اولین فرصت ممکن اقدام نمائید.

ارسال نظر
verification