• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
quebec 2019 6

 دو روز بعد از اعلام رای دادگاه عالی مبنی بر اینکه دولت کبک باید ۱۸۰۰۰ پرونده قدیمی را بررسی کند، نخست وزیر کبک اعلام کرد طبق اولویت بندی انجام شده، ابتدا ۳۷۰۰ پرونده مربوط به افرادی که در حال حاضر با مجوز موقت داخل کبک هستند بررسی خواهد شد. همچنین این ۳۷۰۰ پرونده باید در سیستم جدید آریما پروفایل خود را تشکیل داده و EOI را سابمیت کنند. این طور به نظر می رسد که این ۳۷۰۰ پرونده در سیستم آریما (که هنوز جزئیات دقیق آن توسط دولت کبک اعلام نشده) نسبت به سایر افراد اولویت خواهند داشت.

 در مورد ۱۴۳۰۰ پرونده باقیمانده که عموما مربوط به افرادی می شود که خارج از کبک زندگی می کنند اگر در اولویت بندی دولت کبک قرار نگیرند پرونده آنها برگشت خورده و ضمن بازگشت هزینه های پرداخت شده، نامه عذرخواهی از طرف وزیر مهاجرت کبک نیز برای آنها ارسال خواهد شد.

 وزیر مهاجرت کبک اعلام کرد که هدف دولت کبک حذف پرونده های انباشته شده قدیمی بوده و تمرکز آنها بر روی برنامه جدید آریما و کاهش زمان بررسی پرونده ها از ۳۶ ماه به ۶ ماه خواهد بود.

 طبق تجربه های پیشین که در مورد نحوه برخورد اداره مهاجرت کانادا و مخصوصا دولت کبک با پرونده های مهاجرتی داشته ایم بسیار بعید به نظر میرسد که پرونده این ۱۴۳۰۰ نفر توسط اداره مهاجرت کبک بررسی شود و تقریبا تمام آنها برگشت خواهند خورد و باید طبق شرایط جدید وارد سیستم آریما شده و EOI خود را ثبت کنند.

ارسال نظر
verification