• بردیا صنعتی/عضو رسمی شورای قانونگذاری وکلای مهاجرت کانادا / شماره عضویت R530661
quebec 2021 1

 

 طبق اعلام اداره مهاجرت این استان، برنامه سرمایه گذاری کبک تا پایان مارچ 2023 بسته خواهد ماند. البته بر اساس اخباری که از شرکت های واسطه سرمایه گذاری دریافت نموده ایم شکل جدیدی از این برنامه در دست بررسی بوده و حتی احتمال می رود که در سال 2021 معرفی شود. لازم به ذکر است، شکل جدید این برنامه احتمالاً تاکید بر ورود سرمایه گذاران به بازار کار استان در زمان انتظار برای اقامت دائم خواهد داشت. 
 

 

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (وکیل رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

ارسال نظر
verification