• شرکت مهاجرتی پل دارای لایسنس رسمی وکالت مهاجرت کانادا از سازمان فدرال CICC (کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی کانادا) / شماره لایسنس R530661
tips business programs 1

 

 صرفاً با ثبت اختراع نمی توانید به کانادا مهاجرت کنید، اما از این طریق ممکن است بتوانید از برنامه استارت آپ ویزا اقدام کنید. این برنامه بر پایه ایده های خلاقانه یا اختراعاتی است که بتوانند در سطح جهانی رقابت نموده و در کانادا بازار خوبی داشته باشند. این یک مسیر مهاجرت تجاری ست که از طریق آن حدود 4 تا 5 نفر می توانند به عنوان بازوهای اجرایی پروژه اقدام نمایند. 

 توضیحات این مسیر مهاجرتی:

https://polimmigration.com/start-up-visa

 فرم ارزیابی تجاری پل:

https://polimmigration.com/free-assessment-investor

 

 

 برنامه های مهاجرتی کانادا را با گروه مهاجرتی پُل (eCanada سابق) دنبال نمائید. ​​​​​​

 همه به دنبال یک پل مطمئن هستند.

 بردیا صنعتی (وکیل رسمی مهاجرت به کانادا با شماره عضویت R530661)

ارسال نظر
verification